เรียนรู้โปรแกรม ArcView 3.X : Network Analyst

network_pathum

 

ArcView Network Analyst เป็นอีก extension ของโปรแกรม ArcView ที่ใช้ในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เส้นทาง หรือเครือข่ายได้สะดวกมากขึ้น โดยช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นทางการขนส่งจากการใช้ฐานข้อมูล Theme ที่อยู่ในรูปแบบ Shapefile, Coverage หรือ CAD drawing ก็ได้

ค้นหาเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (Find efficient travel routes)

กำหนดโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวก หรือยานพาหนะที่ใกล้ที่สุด (Determine which facility หรือ vehicle is closest)

ค้นหาพื้นที่บริการรอบๆ ตำแหน่งที่กำหนด (Find a service area around a site)

 

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

รู้จัก ArcView Network Analyst network01.pdf
ค้นหาเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (Find efficient travel routes) network02.pdf
Find the best route กรณีศึกษาหาทิศทางในการเดินทางของรถขนส่งไปยังหลายจุดส่งสินค้า network03.pdf
กำหนดโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวก หรือยานพาหนะที่ใกล้ที่สุด Find the closest facility network04.pdf
ค้นหาพื้นที่บริการรอบๆ ตำแหน่งที่กำหนด (Find a service area around a site) network05.pdf

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps