วิสัยทัศน์

กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นกลุ่มคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่มีความสนใจ ทำวิจัย และบริการวิชาการสังคมในด้านเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps