บริการการศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย และสำหรับค้นคว้า สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ
โดยมีบริการดังต่อไปนี้

1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมซอฟแวร์ด้าน GIS / Remote Sensing ต่างๆ บนระบบวินโดวส์จำนวน 20 – 50 เครื่อง

2. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะทาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท จัดเตรียมซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ และ Opensource สำหรับงานเฉพาะทาง ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการการเรียนการสอนและการฝึกฝนทักษะความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

  • ซอฟท์แวร์รีโมทเซนซิง Remote Sensing Softwareให้บริการ และให้คำปรึกษา ด้านโปรแกรมรีโมทเซนซิง เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยโปรแกรม ERDAS IMAGINGE, ENVI (20 users) และ PCI Geomatica (25 Users)
  • ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information Systems (GIS)ให้บริการ และให้คำปรึกษา ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงแผนที่ด้วยโปรแกรม PC ArcView 3.2 (20 users) โปรแกรม ArcGIS Desktop : ArcView (30 users) พร้อม Extension 3D Analyst, Spatial Analyst และ Network Analyst และโปรแกรม MapInfo Professional (30 users)
  • ซอฟท์แวร์ Opensource ด้านระบบภูมิสารสนเทศให้บริการ และให้คำปรึกษา โปรแกรม Opensource เพื่อสนับสนุนงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อให้ท้องถิ่นในชุมชน ชนบท ได้ใช้ฐานข้อมูล GIS ได้ เช่น QGIS, MapWindows เป็นต้น
vlcsnap-2013-01-05-22h18m04s92 songkla_rs
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps