Archive for the ‘ปฏิบัติการ-MapInfo 8’ Category

เรียนรู้โปรแกรม MapInfo Professional

โปรแกรม MapInfo Professional เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่มีใช้ในหลายหน่วยงาน เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง

โปรแกรม MapInfo Professional จะสามารถทำงานบนระบบวินโดว์ ดังนั้นการใช้งานจึงไม่ยากมากนัก มีเมนู และเครื่องมือในการทำงานเหมือนโปรแกรมในระบบ Windows ทั่วๆ ไป ซึ่งจะได้อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ทราบโดยสังเขป

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

หน้าเว็บที่ 1   

การแสดงผลข้อมูลเชิงตาราง หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)

หน้าเว็บที่ 2    

การตกแต่งสัญลักษณ์แบบจุด

หน้าเว็บที่ 3    

การเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือภาพแรสเตอร์

หน้าเว็บที่ 4    

การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ร่วมกับแรสเตอร์ในโปรแกรม MapInfo Professional

หน้าเว็บที่ 5    

การนำเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากตาราง Excel

หน้าเว็บที่ 6    

คำสั่งเลือกข้อมูลจาก SQL Windows

หน้าเว็บที่ 7    

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 ใช้คำสั่งเลือกข้อมูลจาก SQL Windows

โปรแกรม MapInfo Professional มีเครื่องมือใช้สำหรับเลือก หรือค้นหาวัตถุที่เราต้องการ ศึกษาได้จากขั้นตอนนี้

เมื่อเปิดแผนที่ประเทศไทยมาได้แล้ว
เลือกเมนู  Query >> Select …

Mapinfo72 

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 6

ในตอนที่ 6 ศึกษาการนำเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากตาราง Excel

ผู้ใช้ ต้องศึกษาเรื่องการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ในระบบแผนที่ หรือในระบบ GPS เพื่อนำค่าพิกัดภูมิศาสตร์เหล่านั้นมาบันทึกไว้ในโปรแกรม Excel
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ที่ระบุตำแหน่ง สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง ก็จะสามารถนำมาใช้แสดงผลในระบบ GIS ได้
ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ MapInfo Professional มาอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ได้

เลือกเมนู File >> Open
ในหน้าต่างแรกนี้ให้เลือก File of Type เป็น Microsoft Excel (*.xls) ดังรูป
Mapinfo52 

ให้เลือกไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้ แล้วกดปุ่ม Open จะปรากฎหน้าต่าง
ให้เลือก Check Box บรรทัดคำสั่ง Use Row Above Selected Range เพื่อกำหนดให้โปรแกรมทราบว่าบรรทัดแรกของ Excel เป็นชื่อ Field ไม่ได้นำมาใช้งานในการกำหนดพิกัด แต่ให้โปรแกรมนำไปใช้เป็นชื่อ File ใน Attribute อธิบายง่ายๆ อย่างนี้

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 5

ในตอนที่ 5 ศึกษาการแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ร่วมกับแรสเตอร์ในโปรแกรม MapInfo Professional

ต่อจากตอนที่ 4  หลังจากเปิดภาพแรสเตอร์ คือ ภาพถ่ายจากดาวเทียม Quickbird ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
ในบทนี้จะเน้นการนำเข้าข้อมูลเวกเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Shapefile แปลงมาเป็น MapInfo file ได้อย่างสะดวก ดูขั้นตอนดังนี้

เลือกที่คำสั่ง File >> Open
เปิดไปที่จัดเก็บข้อมูลเวกเตอร์ไฟล์  ดังรูป

Mapinfo36

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 4

ในตอนที่ 4 ศึกษาการเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือภาพแรสเตอร์

ในการนำภาพดาวเทียมที่มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ต้องศึกษาเพิ่มเติมใรเรื่องของการทำ Geometric Correction ด้วยโปรแกรมอื่นๆ มา จะให้เข้าใจว่าทำไมเปิดภาพมาแล้วมันซ้อนอยู่ในพิกัดพอดี
ตัวอย่างนี้เป็นภาพจากอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นภาพที่นำมาจาก Google Earth แล้วทำการ Geometric Correction

ผู้ใช้เลือกเมนู File >> Open
แล้วปรับแก้ส่วนของ File of Type เป็นชนิด Raster Image

Mapinfo30 

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 3

ในตอนที่ 3 การตกแต่งสัญลักษณ์แบบจุด

ในตัวอย่างนี้จะแนะนำถึงพื้นฐานการเปลี่ยนสัญลักษณ์ข้อมูลแบบจุด เป็นพื้นฐานที่ผู้ใช้งานโปรแกรมควรจะรู้จัก คือการควบคุมผ่านคำสั่ง Layer Control ซึ่งถือว่าสำคัญมากทีเดียวสำหรับคำสั่งนี้

วิธีการใช้งาน  กดเมาส์ขวา บนหน้าต่างแผนที่  เรียกเมนูลัด
ให้ผู้ใช้ เลือกคำสั่ง Layer Control… บรรทัดบนสุด

Mapinfo06

จะปรากฎหน้าต่างสำหรับ ควบคุมชั้นขอมูลแผนที่
ให้ผู้ใช้ดูไปคลิกเลือกชั้นข้อมูลที่จะปรับแต่งในที่นี้เลือก Landmark แล้วไปที่ด้านขวา แล้วคลิก ที่ปุ่มคำสั่ง Display…
คำสั่งนี้ใช้เพื่อควบคุมการตกแต่งสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูลแผนที่ได้ (สามารถใช้คำสั่งนี้ได้กับทุกชั้นข้อมูล
 

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 จะเป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงตาราง หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)
เป็นการประยุกต์ใช้งาน หรือปรับแก้ไขตารางขั้นต้น สำหรับนำไปต่อยอดทางความคิดต่อว่าจะนำข้อมูลอะไรใส่เข้าไปในระบบได้บ้าง

จากที่ผู้อ่านได้ศึกษาเบื้องต้นในพื้นฐาน GIS ฐานข้อมูล GIS จะมีจุดเด่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 

จากหน้าต่างที่แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
Mapinfo08

ให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งที่เมนู Windows >> New Browser Windows ซึ่งหมายถึงเปิดดูข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribte Data) จากฐานข้อมูล GIS ที่เปิดใช้งานในระบบ MapInfo Professional ดังนั้นผู้ใช้จะมีสิทธิเลือกดูฐานข้อมูลเฉพาะที่เปิดไว้ตอนต้นเท่านั้น

Read the rest of this entry »

พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 1

โปรแกรม MapInfo Professional เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่มีใช้ในหลายหน่วยงาน เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง

โปรแกรม MapInfo Professional จะสามารถทำงานบนระบบวินโดว์ ดังนั้นการใช้งานจึงไม่ยากมากนัก มีเมนู และเครื่องมือในการทำงานเหมือนโปรแกรมในระบบ Windows ทั่วๆ ไป ซึ่งจะได้อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ทราบโดยสังเขป

ในส่วนแรก เป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

เมื่อเปิดโปรแกรม MapInfo Professional ขึ้นมาจะมีหน้าต่างดังรูป 

Mapinfo01

ในตอนแรกนี้ ให้ลองเปิดฐานข้อมูล MapInfo Database โดยเลือกคำสั่งที่ Option >> Open  a Table
แล้วเลือกคำสั่งที่ปุ่ม Open… ด้านขวามือ

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps