Archive for the ‘ปฏิบัติการ-ERDAS’ Category

ERDAS4 : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

การทำงานบนโปรแกรม ERDAS Imagine ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิ่งเบื้องต้น อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ ในประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูง แต่ในราคาที่ค่อนข้างแพงเอาการ เพราะฉะนั้นในหน่วยงานใดที่จะใช้จำต้องมีทุนหนาสักหน่อย ถึงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของได้ โดยตอนแรกนี้จะมีอยู่ 7 หัวข้อ ได้แก่
1. นำเข้าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Data Import)
2. การแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Display)
3. การเปลี่ยนช่วงคลื่นสีผสมใหม่ (Color Composite)
4. การตัดขนาดของภาพตามต้องการ (Resample Data)
5. การแสดงพิกัด และค่าสะท้อนของภาพ
6. การสร้างจอภาพช่วยมอง
7.การทำภาพซ้อนเพื่อช่วยในการดูภาพ

ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ในรายละเอียด  erdas4_p01.pdf

ERDAS4 : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

สำหรับตอนที่ 2  ในการเรียนรู้ การทำงานบนโปรแกรม ERDAS Imagine ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิ่งเบื้องต้น ตอนที่ 2 นี้จะมีอยู่ 3 หัวข้อ ได้แก่
8.การแสดงค่า Spectral, Spatial และ Surface Profile…
9.การปรับค่าความคมชัดของภาพ
10.การทำ Image Registration

ดูรายละเีอียดในเอกสารได้   erdas4_p02.pdf

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps