ติดต่อเรา

LOGO_SS กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

MSC001 โทรศัพท์
0-2564-4482
0-2564-4440-59 ต่อ 2300,2301,2307โทรสาร
0-2564-4482
ติดต่อเราผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/GIS.RT

email : arcgisbook@gis2me.com

ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12121
02-5644440-59 ext 230002-564-4482
บุคคลากร ที่ติดต่อได้ :

รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุล (หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ)
อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว (อาจารย์)

คุณพีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ (นักวิจัย)

คุณนันทนา จิรขจรกุล (นักวิจัย)

คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม (เลขาฯ)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps