Archive for the ‘สัมมนา/workshop’ Category

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

สัมมนา : งานสัมมนาด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

000d1a

เชิญชวน นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจงานภูมิสารสนเทศ

เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

Thai GIS User Conference 2014

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าสมัครได้ที่ http://www.esrith.com/th/tuc2014/index.html

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

GISTDA ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม..
GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
12-14 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
รูปแบบบทคัดย่อ (ส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2557) >> http://goo.gl/DtLCs4
รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ส่งภายใน 29 สิงหาคม 2557)  >> http://goo.gl/XIv8FM
(ขณะนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของการประชุมอยู่ในระหว่างการจัดทำ)

ติดต่อฝ่ายวิชาการ (บทความ) paper@gistda.or.th
ติดต่อฝ่ายจัดการประชุม + ลงทะเบียน geoinfotech@gistda.or.th

000e0

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps