Archive for the ‘เรียนรู้-รีโมทเซนซิง’ Category

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 2/2)

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 2/2)

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข การนำแนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics ได้แก่ Remote Sensing, Global Positioning System (GPS), Geographic Information Systems (GIS) เพื่อการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ หรืองานด้านสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 1/2)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 1/2)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics ได้แก่ Remote Sensing, Global Positioning System (GPS), Geographic Information Systems (GIS) เพื่อการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ หรืองานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2) ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ โดยค้นหาและรวบรวมเป็น Excel แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนที่ GIS บน Google My Map เพื่อใช้ประกอบการทำงานด้านระบาดวิทยา ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ Geo-Informatics สำหรับงานระบาดวิทยา

หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ Geo-Informatics สำหรับงานระบาดวิทยา

หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ Geo-Informatics สำหรับงานระบาดวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ และนำมาจัดทำเป็นแผนที่ GIS เพื่อใช้ประกอบการทำงานด้านระบาดวิทยา ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

บรรยายภาคทฤษฎีด้านรีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล การสำรวจระยะไกล เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจ รีโมทเซนซิง ภาพถ่ายจากดาวเทียม มันเป็นยังไง ฉบับรีวิวเทคโนโลยี ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ด้านรีโมทเซนซิง Remote Sensing การสำรวจด้วยดาวเทียม และการประยุกต์บน Google map เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ และเข้าใจเรื่องการทำแผนที่ด้วยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาประกอบมากขึ้น

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนะนำโปรแกรม ทำ Photogram ภาพถ่ายจาก UAV

โปรแกรม ทำ Photogram
ภาพถ่ายจาก UAV

https://pix4d.com/

 

“GISTDA GO” ดาวเทียมไทยโชต ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณ

"GISTDA GO" ดาวเทียมไทยโชต ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณ
ใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไร รบกวนให้ดาวและรีวิว เพื่อให้ผู้พัฒนานำไปปรับปรุงด้วยนะครับ
Google Play: http://goo.gl/V6Hz4D
App Store: http://goo.gl/BSAqLy

ติดตามการเคลื่อนที่ดาวเทียมผ่านเว็บไซต์

ติดตามการเคลื่อนที่ดาวเทียม  คุณสามารถติดตามได้ด้วยว่า ตอนนี้มันบินอยู่ส่วนไหนของโลก ตามลิงค์นี้ มันบินด้วยความเร็ว 27,580 กม/ชม จึงเปลี่ยนวิวเร็วหน่อย
http://www.isstracker.com/

รู้หรือไม่ว่า เดี๋ยวนี้คุณสามารถดูโลกเราสด ขณะนี้ จากนอกโลกผ่านกล้องหลายตัวบนสถานีอวกาศนานาชาติได้แล้ว ตามลิงค์นี้ ช่องที่ 2 ที่มีมุมขวาล่างเขียนว่า “LIVE” …. ใจเย็นนะจ้ะ หากมันโชว์สีเทา แสดงว่านักบินอวกาศกำลังเปลี่ยนกล้องที่แสดงอยู่ (ช้ามาก) หากโชว์สีดำแสดงว่า สถานีอวกาศกำลังอยู่ด้านมืดของโลก …. มันโคจรผ่านไทยด้วยนะ ติดตาม … ภาพสวยดั่งที่ลิงค์นี้

http://gizmodo.com/watch-the-isss-view-of-earth-live-right-here-right-no-1570894022


การจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover) ด้วย ArcGIS ArcToolbox

เป็น ArcGIS ArcToolbox ที่ต่างประเทศพัฒนาเขียนขึ้นด้วย Python ที่ช่วยในการจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover) ด้วยคำสั่งในแรสเตอร์ ศึกษาได้จากเอกสารต่างประเทศดังลิงค์นี้ 

ArcToolbox  ที่ลิงค์นี้  
http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/GEOBIA_LANDSAT8_1.zip

ส่วนคู่มือ manual ที่ลิงค์นี้
http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/GEOBIA%20in%20ArcGIS.pdf

Image Analysis เพื่อ Mosaic ภาพถ่ายจากดาวเทียมใน ArcGIS / ArcMap

เทคนิค การต่อภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยคำสั่ง Image Analysis  ใน ArcGIS / ArcMap 

Mosaic ภาพถ่ายจากดาวเทียม

https://www.youtube.com/watch?v=Y08l0g3-6z4


ข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
http://www2.tmd.go.th/radar/bma.php


USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี download

USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี
ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

http://landsat.usgs.gov//tools_featured.php

แล้วเลือกที่


หรือ
http://landsat.usgs.gov//ge/

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps