สถานที่ติดต่อ

 

 

Image กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การเดินทาง มายัง กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คำนวณเส้นทาง ด้วย Google Map [https://goo.gl/ueHdzQ]

แผนที่ google map ที่ตั้งดูบนโปรแกรม Google Map
เส้นทางจากตำแหน่ง GPS บน SmartPhone ที่ท่านอยู่  
มายัง สำนักงาน อาคาร บร. 5 ชั้น 3 ห้อง R301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

https://goo.gl/ueHdzQ

กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[ แผนที่กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศ ]

[ แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ]ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

กลุ่มวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ห้อง R301 อาคารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์ 0-2564-4482
0-2564-4440-59 ต่อ 2300,2301,2307
โทรสาร 0-2564-4482
รถโดยสารประจำทางที่เข้าภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

29
39
356
ปอ.29
ปอ.39
ปอ.10
ปอ.4
รถธรรมดา
รถธรรมดา
มธ.ศูนย์รังสิต – ปากเกร็ด
มธ.ศูนย์รังสิต – หัวลำโพง
มธ.ศูนย์รังสิต – สนามหลวง
มธ.ศูนย์รังสิต – บางประกอก
มธ.ศูนย์รังสิต – สะพานกรุงเทพ
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps