การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-utm-mgrs.html

เข้าสู่เว็บของต่างประเทศ

https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-utm-mgrs.html

จะได้ หน้าต่างดังรูป

นำค่าพิกัด MGRS ในระบบที่อ่านได้ เช่น

47Q LA 377 437  เป็นรูปแบบ 6 digits ก็ให้เลือก

จะได้ผลลัพธ์ที่แปลงในระบบต่างๆ ให้ พร้อมทั้งแสดงผลใน Google map เพื่อตรวจสอบ

 

เราสามารถนำค่า 18°28′38.8140″N, 097°27′46.2207″E  ไปทดสอบดูใน Google Map เพื่อตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

การแปลงพิกัดทางทหาร ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

http://www.ajarnveerapong.com/tools-th/mgrs_utm.php

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 ฉบับภาษาไทย วางตลาดแล้ว

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 .
ครอบคลุมทั้ง 10.0 ถึง 10.5  และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาในบางส่วน
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เรียนวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในระดับต้น และระดับกลาง

bookarcgis10.5
ผู้แต่ง :
รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-440-170-9ปีพิมพ์ : 1 / 2560
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm
หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 968 หน้า

 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
(สาขาท่าพระจันทร์) 02-613-3890, 02-613-3893
(สาขาศูนย์รังสิต) 02-564-4438, 02-564-2725

E-mail: tubks@tu.ac.th

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
E-mail: kup@ku.ac.th

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม (update!)

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
[ arcgis 10.5 book ]
website : http://www.chulabook.com

ร้านหนังสือโอเดียนสโตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ สาขาปิ่นเกล้า สาขาวังบูรพา และสาขาสยามสแควร์
โทรศัพท์ : 0-2884-6871-2, 0-2434-8814-5, 0-2884-8927-8

 

หรือ สั่งซื้อผ่านทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ  420 บาท
รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบสิ่งพิมพ์ลงทะเบียน
(หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ติดต่อเบอร์ 089-446-1900)

กรณีผู้สั่งซื้อที่ต้องการใบเสร็จ  ราคาเล่มละ  470 บาท 
(คลิกดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ตามแบบเท่านั้น)

รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบสิ่งพิมพ์ลงทะเบียน

โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ติดตามสิ่งพิมพ์ลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเอง เล่มละ 390 บาท  ที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
อาคารบร. 5 ชั้น 3 ห้อง M301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ประสานงาน 089-446-1900

 

 

Read More Detail… »

Free Global DEM Data Sources – Digital Elevation Models

Free Global DEM Data Sources – Digital Elevation Models

http://gisgeography.com/free-global-dem-data-sources/
         

หนังสือ “เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop” สินค้าหมด Stock

หนังสือ “เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop” สินค้าหมด Stock

ขอบคุณสมาชิก วงการ GIS/RS ที่ให้การสนับสนุน สินค้าของเรา
และได้นำไปใช้สำหรับการฝึกอบรม ของหน่วยงานต่างๆ

ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งครับ

คำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 3

คำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศ ขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสาร “ISO/TC211 Multi Lingual Glossary of Terms : MLGT ชุดที่ 3

http://learn.gistda.or.th/multi-lingual-glossary-of-terms/

Map Projections – types and distortion patterns

Map Projections - types and distortion patterns

http://geokov.com/education/map-projection.aspx


         

สถิติเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2557

สถิติเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2557
แบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72

สถิติเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย รายจังหวัด 
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=9

พิกัดที่ตั้งตำบล อำเภอ จังหวัด โดยกรมการปกครอง

ฐานข้อมูล Microsoft Excel ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด
ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง

https://www.data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910


         

แนะนำโปรแกรม ทำ Photogram ภาพถ่ายจาก UAV

โปรแกรม ทำ Photogram
ภาพถ่ายจาก UAV

https://pix4d.com/

 

โปรแกรมรายงานข้อมูลแผ่นดินทั่วโลก JWEED 4.1.3

โปรแกรมรายงานข้อมูลแผ่นดินทั่วโลกมาแนะนำชื่อ JWEED 4.1.3
สามารถ export ออกมาเป็น txt file สำหรับไปนำเข้าสู่ GIS ได้

http://ds.iris.edu/pub/programs/install_anywhere/JWEED-current/Default_Configuration/Web_Installers/install.htm

เขาสะแกกรัง ที่ตั้งหมุดอ้างอิงทางพิกัด

เขาสะแกกรัง ที่ตั้งหมุดอ้างอิงทางพิกัด

เข้าไปดูหมุดอ้างอิง ที่เขาสะแกกรัง
http://www.nairobroo.com/nairobroo-take-flight/tips-travelers/1211-tipstravelers2011001.html

พื้นหลักฐาน Indian1975 ปี พ.ศ.2518 องค์การแผนที่ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
(Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center : DMAHTC) ได้ท าการปรับแก้และย้าย
ศูนย์ก าเนิดของพื้นหลักฐานจากเขากะเลียนเปอร์ ประเทศอินเดีย มาเป็นที่เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

 

“GISTDA GO” ดาวเทียมไทยโชต ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณ

"GISTDA GO" ดาวเทียมไทยโชต ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณ
ใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไร รบกวนให้ดาวและรีวิว เพื่อให้ผู้พัฒนานำไปปรับปรุงด้วยนะครับ
Google Play: http://goo.gl/V6Hz4D
App Store: http://goo.gl/BSAqLy

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
3 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps