Archive for the ‘เรียนรู้-Google Earth’ Category

การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 2

การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 2

การวัดระยะทางของจุดที่สนใจ

การหาระยะทางระหว่างจุดที่สนใจสองจุดมีสองวิธีคือแบบ วัดโดยการขจัดแบบเส้นตรง (Line) หรือการวัดระยะเส้นทางจริง (Path) โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้จากเมนู Tools  Measure หรือ Ctrl + 6
เมื่อขึ้นหน้าต่าง Measure ก็ให้กำหนดหน่วยที่ต้องการเป็น Meters แล้วทำการคลิกเมาส์จุดสองจุดเป้าหมาย ก็จะได้ค่าระยะการขจัดเป็นระยะทางหน่วยเมตรที่ต้องการ เมื่อใช้เสร็จก็สามารถลบเส้นด้วยปุ่ม Clear Line

การแสดงพิกัดภูมิศาสตร์

การแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบเส้นกริด ในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ทสามารถแสดงผลได้โดยเลือกที่เมนู View  แล้วเลือก Lat/Lon Grid หรือกดปุ่ม Ctrl + L เพื่อทำการเปิดหรือปิดการแสดงผลกริดสลับกันได้ ดังรูป

การแสดงแผนที่ดัชนี

การแสดงแผนที่ดัชนีเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าขณะนี้กำลังแสดงผลแผนที่ที่ขยายอยู่ในบริเวณใดของโลก สามารถเรียกใช้งานแผนที่ดัชนีได้โดยตัวโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธได้มีเมนู View  Overview Map

การแสดงการบินท่องเที่ยวตำแหน่งกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสนับสนุนการจัดทำการบันทึกเส้นทางการเลือกข้อมูล และสามารถนำเที่ยวโดยมีลูกเล่นแบบ Play Tour ด้วยปุ่ม ที่อยู่ด้านล่างทั้งในส่วน Bookmark หรือ Places สามารถใช้คำสั่งนี้ได้

การแสดงการวิเคราะห์เส้นทางขนส่ง

การแสดงการวิเคราะห์เส้นทางขนส่ง ฟังก์ชั่นนี้ในกูเกิลเอิร์ธใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลค่อนข้างละเอียด ตัวอย่างที่ใช้นี้ให้ท่านลองสืบค้นไปยัง New York เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษา ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ และให้เลือก check box เลือกเอา Lodging และ Roads ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ

ผู้ใช้สามารถสร้างจุด landmark ได้โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสร้างขึ้นด้วยปุ่มคำสั่งเพิ่มข้อมูล
ซึ่งจะมีหลายรูปแบบคำสั่งให้ทดลองใช้เช่น ชื่อสถานที่ (Placemark), ชื่อโฟลเดอร์, รูปภาพมาซ้อนทับ (Image Overlay) เป็นต้น ดังภาพด้านล่าง
สมมติผู้ใช้ทดลองเลื่อนภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้วกำหนดเป็น สถานที่ โดยเลือกที่ Placemark จะได้แผนที่

การบันทึกรูปแผนที่เป็นไฟล์รูปภาพ

ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปแผนที่เป็นรูปภาพจุดที่สนใจหรือจัดนัดพบ ส่งเป็นไฟล์ให้เพื่อนๆ โดยโปรแกรมมีเมนูหลักในการเลือกบันทึก File  Save Image

download เพื่ออ่านเพิ่มเติมรายละเอียดที่

5ge005.pdf

การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 1

การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 1

ผู้ใช้หาสถานที่ที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถออน์ไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าใช้งานในการโหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธที่สมบูรณ์  แล้วเปิดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ โปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาแสดงผล โดยพื้นที่แสดงแรกอยู่แถวอเมริกาเหนือ ผู้ใช้สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้เมาส์หรือเครื่องมือของโปรแกรม
          ในตอนเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ผู้ใช้สามารถเริ่มด้วยการดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ Google Earth เพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม หรือเลือกจากเมนูในเมนูคำสั่ง Google Earth

การค้นหาพื้นที่เป้าหมาย สามารถเลือกพิมพ์ชื่อที่ช่อง Fly to เช่นกำหนดหาพื้นที่ประเทศต่างๆ สามารถพิมพ์ชื่อประเทศ หรือชื่อเมืองหลวง หรือสถานที่ที่สนใจ (ถ้ามีในระบบของกูเกิลเอิร์ธก็จะค้นพบได้) เช่น Thailand แล้วกดปุ่ม Search ก็จะปรากฎเป็นชั้นแผนที่ชื่อ New York ขึ้นมา และแผนที่ก็จะเลื่อนตำแหน่งไปยังพื้นที่เป้าหมายที่เลือก และลองปรับเป็นสามมิติโดยใช้ปุ่ม Tilt up อันนี้เหมาะสำหรับใช้ศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ให้กับลูกหลานในบ้านเพื่อใช้เล่นเกมส์ทายโดยให้หาตำแหน่งประเทศต่างๆ และเมืองสำคัญๆ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียว

download อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4ge004.pdf

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ

เมื่อรู้จักกับกูเกิลแมพ และกูเกิลเอิร์ธมาบ้างแล้ว หากมีความสนใจที่จะเสาะหามาติดตั้งไว้ในเครื่องก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยให้ดาว์นโหลดโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธมาติดตั้งไว้ที่เครื่องโดยไปที่เวปเพจที่อ้างอิงไว้ด้านล่าง โดยพยายามดูให้ตรงกับคุณสมบัติ (Specification) ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความเหมาะสมและความรวดเร็วในการแสดงผลภาพถ่ายจากดาวเทียม

Read the rest of this entry »

กูเกิลแมพและกูเกิลเอิร์ท

กูเกิลแมพและกูเกิลเอิร์ท

ในเริ่มต้นที่บริษัทที่ผลิตแผนที่ดิจิตอลที่ใช้ชื่อว่าคีย์โฮล (Keyhole) ได้เปิดให้บริการแผนที่ผ่านเวปไซต์ชื่อ keyhole.com ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทกูเกิลได้ติดต่อขอซื้อบริการในเวปไซต์นั้นเมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา และบริการของกูเกิลก็มีทั้งที่ใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายปี

Read the rest of this entry »

กูเกิลเอิร์ธคืออะไร???

จากข่าวครึกโครมปัจจุบันที่ผ่านตามหน้าหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ ประเภทที่ประกาศข่าวถึงการแสดงผลภาพแผนที่จากดาวเทียมรายละเอียดสูงของทุกพื้นที่ทั่วโลก ทำให้เป็นที่สนใจของทุกวงการ ที่เข้าไปใช้งาน และมีคำถามต่างๆ มากมายทั้งในการเสาะหาโปรแกรม การใช้งาน ตลอดจน มันมีข้อดี ข้อด้อยของโปรแกรมที่จะใช้งานได้อย่างไร มันใครเป็นเจ้าของ ท่านสามารถติดตามได้จากบทความต่อไปนี้

===================================================
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก
เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ “ท่องเที่ยวโลกกับ Google Earth”

ที่ได้จัดเสวนาขึ้นเมื่อ
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย
คณะกรรมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์คณะฯ
ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps