กูเกิลเอิร์ธคืออะไร???

จากข่าวครึกโครมปัจจุบันที่ผ่านตามหน้าหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ ประเภทที่ประกาศข่าวถึงการแสดงผลภาพแผนที่จากดาวเทียมรายละเอียดสูงของทุกพื้นที่ทั่วโลก ทำให้เป็นที่สนใจของทุกวงการ ที่เข้าไปใช้งาน และมีคำถามต่างๆ มากมายทั้งในการเสาะหาโปรแกรม การใช้งาน ตลอดจน มันมีข้อดี ข้อด้อยของโปรแกรมที่จะใช้งานได้อย่างไร มันใครเป็นเจ้าของ ท่านสามารถติดตามได้จากบทความต่อไปนี้

===================================================
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก
เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ “ท่องเที่ยวโลกกับ Google Earth”

ที่ได้จัดเสวนาขึ้นเมื่อ
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย
คณะกรรมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์คณะฯ
ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
5 visitors online now
0 guests, 5 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps