การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 2

การใช้งานเบื้องต้นกูเกิลเอิร์ธ ตอนที่ 2

การวัดระยะทางของจุดที่สนใจ

การหาระยะทางระหว่างจุดที่สนใจสองจุดมีสองวิธีคือแบบ วัดโดยการขจัดแบบเส้นตรง (Line) หรือการวัดระยะเส้นทางจริง (Path) โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้จากเมนู Tools  Measure หรือ Ctrl + 6
เมื่อขึ้นหน้าต่าง Measure ก็ให้กำหนดหน่วยที่ต้องการเป็น Meters แล้วทำการคลิกเมาส์จุดสองจุดเป้าหมาย ก็จะได้ค่าระยะการขจัดเป็นระยะทางหน่วยเมตรที่ต้องการ เมื่อใช้เสร็จก็สามารถลบเส้นด้วยปุ่ม Clear Line

การแสดงพิกัดภูมิศาสตร์

การแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบเส้นกริด ในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ทสามารถแสดงผลได้โดยเลือกที่เมนู View  แล้วเลือก Lat/Lon Grid หรือกดปุ่ม Ctrl + L เพื่อทำการเปิดหรือปิดการแสดงผลกริดสลับกันได้ ดังรูป

การแสดงแผนที่ดัชนี

การแสดงแผนที่ดัชนีเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าขณะนี้กำลังแสดงผลแผนที่ที่ขยายอยู่ในบริเวณใดของโลก สามารถเรียกใช้งานแผนที่ดัชนีได้โดยตัวโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธได้มีเมนู View  Overview Map

การแสดงการบินท่องเที่ยวตำแหน่งกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสนับสนุนการจัดทำการบันทึกเส้นทางการเลือกข้อมูล และสามารถนำเที่ยวโดยมีลูกเล่นแบบ Play Tour ด้วยปุ่ม ที่อยู่ด้านล่างทั้งในส่วน Bookmark หรือ Places สามารถใช้คำสั่งนี้ได้

การแสดงการวิเคราะห์เส้นทางขนส่ง

การแสดงการวิเคราะห์เส้นทางขนส่ง ฟังก์ชั่นนี้ในกูเกิลเอิร์ธใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลค่อนข้างละเอียด ตัวอย่างที่ใช้นี้ให้ท่านลองสืบค้นไปยัง New York เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษา ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ และให้เลือก check box เลือกเอา Lodging และ Roads ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลในโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ

ผู้ใช้สามารถสร้างจุด landmark ได้โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสร้างขึ้นด้วยปุ่มคำสั่งเพิ่มข้อมูล
ซึ่งจะมีหลายรูปแบบคำสั่งให้ทดลองใช้เช่น ชื่อสถานที่ (Placemark), ชื่อโฟลเดอร์, รูปภาพมาซ้อนทับ (Image Overlay) เป็นต้น ดังภาพด้านล่าง
สมมติผู้ใช้ทดลองเลื่อนภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้วกำหนดเป็น สถานที่ โดยเลือกที่ Placemark จะได้แผนที่

การบันทึกรูปแผนที่เป็นไฟล์รูปภาพ

ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปแผนที่เป็นรูปภาพจุดที่สนใจหรือจัดนัดพบ ส่งเป็นไฟล์ให้เพื่อนๆ โดยโปรแกรมมีเมนูหลักในการเลือกบันทึก File  Save Image

download เพื่ออ่านเพิ่มเติมรายละเอียดที่

5ge005.pdf

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
0 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps