Archive for the ‘ปฏิบัติการ-ArcView 3.X’ Category

NetworkAnalyst : กรณีศึกษาหาทิศทางในการเดินทางของรถขนส่งไปยังหลายจุดส่งสินค้า

Find the best route กรณีศึกษาหาทิศทางในการเดินทางของรถขนส่งไปยังหลายจุดส่งสินค้า

สมมติให้เราเป็นเจ้าของบริษัทรับส่งสินค้าไปยังลูกค้าหลายแห่ง ในช่วงเช้าของทุกวันเราจะต้องทำการส่งไปยังจุดรับสินค้าในแต่ละวัน ซึ่งจุดส่งสินค้านั้นจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ทำให้จุดรับส่งหรือเส้นทางในการขนส่งไม่อาจคาดการได้แน่นอนได้ ว่าควรไปส่งทางไหนก่อนหรือหลังดี ดังนั้นเราต้องช่วยตัดสินใจให้พนักงานขับรถส่งของ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดูเอกสารแนบ  network03.pdf

NetworkAnalyst : ค้นหาเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (Find efficient travel routes)

ค้นหาเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (Find efficient travel routes)

Network Analyst ช่วยคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุด ที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ หรือ เส้นทางที่ดีที่สุดที่จะไปยังจุดเป้าหมายต่างๆ ได้ เราอาจจะกำหนดตำแหน่งโดยการใช้วิธีกำหนดจุดลงบนหน้าจอโดยตรง หรืออาจจะใช้คีย์ตำแหน่งพิกัดลงไปก็ได้ หรือไฟล์ข้อมูลประเภทจุดสถานที่ก็ได้เช่นกัน เราสามารถตัดสินใจให้ความสำคัญกับจุดสถานที่ตั้งเหล่านั้นที่ต้องการไป หรือเราอาจจะให้ Network Analyst ช่วยค้นหาและลำดับการไปยังจุดต่างๆ ให้เราก็ได้

ดูวิธีการทำปฏิบัติการได้ดังเอกสารแนบ network02.pdf

NetworkAnalyst : เรียนรู้โปรแกรม ArcView 3.X : Network Analyst

เรียนรู้โปรแกรม ArcView 3.X : Network Analyst

ArcView Network Analyst เป็นอีก extension ของโปรแกรม ArcView ที่ใช้ในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เส้นทาง หรือเครือข่ายได้สะดวกมากขึ้น โดยช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นทางการขนส่งจากการใช้ฐานข้อมูล Theme ที่อยู่ในรูปแบบ Shapefile, Coverage หรือ CAD drawing ก็ได้

ค้นหาเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (Find efficient travel routes)

กำหนดโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวก หรือยานพาหนะที่ใกล้ที่สุด (Determine which facility หรือ vehicle is closest)

ค้นหาพื้นที่บริการรอบๆ ตำแหน่งที่กำหนด (Find a service area around a site)

ดูเพิ่มเติมที่ network01.pdf

เรียนรู้การใช้งาน 3D Analyst บน ArcView 3.X

3d_plan

หน้าต่างแสดงผล 3 มิติ จะสามารถเรียกใช้งาน Theme ทั่วไปได้ แต่การที่จะแสดงผลให้เป็นแบบ 3 มิติ นั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีในการใช้งาน ในบทนี้จะลองแสดงผล Features ประเภทต่างๆ และเรียนรู้วิธีการเรียกค้นข้อมูล และการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน 3D Scene Windows ว่าแต่ละอย่างใช้งานอย่างไร

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

1.การแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ 3danalyst01.pdf

การสร้าง และการแสดงผล 3D Scene

3danalyst02.pdf
การสร้าง Shape file ประเภท 3D 3danalyst03.pdf

3DAnalyst : 3.การสร้าง Shape file ประเภท 3D

การสร้าง Shape file ประเภท 3D

แบบฝึกหัดที่ 3 จะเรียนรู้วิธีการสร้าง 3D Shape ขึ้นมาด้วยตนเองโดยสามารถแปลงจาก 2D เป็น 3D ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ศึกษาคุ้นเคยกับการฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดที่ 1 และ 2 แล้ว

ดูเพิ่มเติมที่  3danalyst03.pdf

3DAnalyst : 2.การสร้าง และการแสดงผล 3D Scene

การสร้าง และการแสดงผล 3D Scene

เรียนรู้ว่าจะสร้าง 3D Scene ได้อย่างไร หลังจากที่ได้ลองใช้ใน แบบฝึกหัดที่ 1
ซึ่งในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่าจะสร้าง 3D scene ขึ้นมา โดยเริ่มตั้งแต่สร้าง 3D scene ใหม่ขึ้นมา แล้วทำการเพิ่ม Theme เข้ามา และสร้างเป็น Terrain Model และกำหนดคุณสมบัติสำหรับการสร้าง เพื่อแสดงผล Theme ใน 3D

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  3danalyst02.pdf

3DAnalyst : 1.การแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ

หน้าต่างแสดงผล 3 มิติ จะสามารถเรียกใช้งาน Theme ทั่วไปได้ แต่การที่จะแสดงผลให้เป็นแบบ 3 มิติ นั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีในการใช้งาน ในบทนี้จะลองแสดงผล Features ประเภทต่างๆ และเรียนรู้วิธีการเรียกค้นข้อมูล และการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน 3D Scene Windows ว่าแต่ละอย่างใช้งานอย่างไร

เรียนรู้จากเอกสารแนบเพิ่มเติมที่    3danalyst01.pdf

เรียนรู้โปรแกรม PC ArcView GIS 3.X

map_commu01 เรียนรู้ PC  ArcView GIS เวอร์ชั่น 3.X  เป็นโปรแกรมที่ในการประมวลผลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เช่นการทำแผนที่ ทำงานบน Desktop ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน ด้วยความสามารถ ทางด้านการทำแผนที่และวิเคราะห์เชิงพื้นที่  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ จากคู่มือที่ศูนย์วิจัยฯ ได้พัฒนาขึ้นมา

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

รู้จักโปรแกรม ArcView

chapter00.pdf

Project Window เพื่อควบคุมโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

chapter01.pdf
View เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ Project ที่ใช้ในการนำเสนอ (Display) ข้อมูลแผนที่ chapter02.pdf
Table Window เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของ Project ที่ใช้ในการแสดงฐานข้อมูลของแผนที่หรือฐานข้อมูลอื่นๆ chapter03.pdf
การสร้าง Chart / Graph บน ArcView 3.X chapter04.pdf
Layout คือ แผนที่พร้อมพิมพ์ chapter05.pdf
เรียนรู้การเชียน Scripts เป็นภาษาในโปรแกรม ArcView chapter06.pdf

เรียนรู้การแปลง Shape file เป็น AutoCAD DXF file

chapter07.pdf
การสร้าง Graticule Grid ใน View Window chapter08.pdf
การเปลี่ยนโซน และค่าพิกัดจาก Geographic สู่ระบบ UTM chapter09.pdf
การนำเข้า AutoCAD Format ใน ArcView 3.X chapter10.pdf
การส่งออกเป็น AutoCAD Format ใน ArcView 3.X chapter11.pdf

arcview3 : 12.การส่งออกเป็น AutoCAD Format ใน ArcView 3.X

การส่งออกเป็น AutoCAD Format ใน ArcView 3.X

หลังจากได้เรียนรู้ในส่วนของการนำเข้า AutoCAD Format เป็นแล้ว

ในส่วนนี้จะได้เรียนรู้การส่งออกเป็น AutoCAD Format ใน ArcView 3.X ว่าสามารถทำได้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร   chapter11.pdf

arcview3 : 11.การนำเข้า AutoCAD Format ใน ArcView 3.X

การนำเข้า AutoCAD Format ใน ArcView 3.X

ในการเปิด AutoCAD Format ในโปรแกรม ArcView 3.X สามารถใช้ Extension เพิ่มเติมได้ จากโปรแกรม

ซึ่งเีรียนรู้ได้จากเอกสาร   chapter10.pdf

arcview3 : 10. การเปลี่ยนโซน และค่าพิกัดจาก Geographic สู่ระบบ UTM

การเปลี่ยนโซน และค่าพิกัดจาก Geographic สู่ระบบ UTM
ในส่วนของโปรแกรม PC ArcView 3.1 สามารถช่วยเหลือในการเปลี่ยนโซนนี้ได้โดยอาศัย Extension ที่ต้อง download แล้วนำไปเพิ่มเติมไว้ในส่วนของ Extension เพื่อทำการเรียกใช้งานการเปลี่ยนโซน แต่ถ้าเป็น PC ArcView 3.2 นั้นมีมาให้ในโปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยอีก 1 โปรแกรมเลยซึ่งง่ายมากขึ้น
เราสามารถเข้าไป Download script ต่างๆ ได้ที่เวปไซต์ของทางบริษัท ESRI ซึ่งได้รวบรวมไว้จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เขียน script ขึ้นเพื่อใช้งานได้สะดวกหลายๆ อย่าง
ดูเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่  chapter09.pdf

arcview3 : 9.การสร้าง Graticule Grid ใน View Window

การสร้าง Graticule Grid ใน View Window

Extension สำหรับการสร้างเส้นพิกัด Grid บน View Window

เรียนรู้ได้จากเอกสาร   chapter08.pdf

arcview3 : 8.เรียนรู้การแปลง Shape file เป็น AutoCAD DXF file

เรียนรู้การแปลง Shape file เป็น AutoCAD DXF file
มี Script ของ Avenue ที่ทำทางด้านนี้อยู่หรือเปล่า ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับ เพราะเราคงไม่มีเวลาในการศึกษาการเขียน Script กันแน่นอน เลยแนะนำให้ไป download ที่ต้นฉบับ original ที่ ESRI (Shape 2 DXF Avenue)

ลองไปเรียนรู้จากเอกสารเพิ่มเติมครับที่  chapter07.pdf

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
2 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps