พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 จะเป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงตาราง หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)
เป็นการประยุกต์ใช้งาน หรือปรับแก้ไขตารางขั้นต้น สำหรับนำไปต่อยอดทางความคิดต่อว่าจะนำข้อมูลอะไรใส่เข้าไปในระบบได้บ้าง

จากที่ผู้อ่านได้ศึกษาเบื้องต้นในพื้นฐาน GIS ฐานข้อมูล GIS จะมีจุดเด่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 

จากหน้าต่างที่แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
Mapinfo08

ให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งที่เมนู Windows >> New Browser Windows ซึ่งหมายถึงเปิดดูข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribte Data) จากฐานข้อมูล GIS ที่เปิดใช้งานในระบบ MapInfo Professional ดังนั้นผู้ใช้จะมีสิทธิเลือกดูฐานข้อมูลเฉพาะที่เปิดไว้ตอนต้นเท่านั้น

โปรแกรม MapInfo จะเรียกใช้  Attribute Data  แทนหน้าต่าง Browser Windows  ก็พอจะพูดได้อย่างนั้น เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ
Mapinfo12 

ผู้ใช้จะมีสิทธิเลือก หรือเห็นเฉพาะฐานข้อมูลที่เรียกใช้งานตั้งแต่ตอนที่ 1 ที่ได้ทดลองทำมา ( 3 ข้อมูลตัวอย่าง) ในที่นี้ให้ลองเลือกสักหนึ่งชั้นข้อมูล สมมติเลือกชั้นข้อมูล (Spatial Data) ชื่อ  Changwat  แล้วกดปุ่ม OK

Mapinfo13 

โปรแกรมจะเรียกเปิด Attribute Data ของ Changwat ที่เลือกไว้ผ่านหน้าต่าง Browser Windows ดังรูป

Mapinfo14

ดังนั้นถ้าผู้ใช้ต้องการดูฐานข้อมูลตารางของชั้นข้อมูลไหน ต้องเปิดเข้ามาในระบบและใช้ Browser ในการดูข้อมูล

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps