เรียนรู้โปรแกรม MapInfo Professional

โปรแกรม MapInfo Professional เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่มีใช้ในหลายหน่วยงาน เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง

โปรแกรม MapInfo Professional จะสามารถทำงานบนระบบวินโดว์ ดังนั้นการใช้งานจึงไม่ยากมากนัก มีเมนู และเครื่องมือในการทำงานเหมือนโปรแกรมในระบบ Windows ทั่วๆ ไป ซึ่งจะได้อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ทราบโดยสังเขป

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

หน้าเว็บที่ 1   

การแสดงผลข้อมูลเชิงตาราง หรือข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)

หน้าเว็บที่ 2    

การตกแต่งสัญลักษณ์แบบจุด

หน้าเว็บที่ 3    

การเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือภาพแรสเตอร์

หน้าเว็บที่ 4    

การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ร่วมกับแรสเตอร์ในโปรแกรม MapInfo Professional

หน้าเว็บที่ 5    

การนำเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากตาราง Excel

หน้าเว็บที่ 6    

คำสั่งเลือกข้อมูลจาก SQL Windows

หน้าเว็บที่ 7    

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
16 visitors online now
12 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps