พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 6

ในตอนที่ 6 ศึกษาการนำเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากตาราง Excel

ผู้ใช้ ต้องศึกษาเรื่องการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ในระบบแผนที่ หรือในระบบ GPS เพื่อนำค่าพิกัดภูมิศาสตร์เหล่านั้นมาบันทึกไว้ในโปรแกรม Excel
ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ที่ระบุตำแหน่ง สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง ก็จะสามารถนำมาใช้แสดงผลในระบบ GIS ได้
ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ MapInfo Professional มาอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ได้

เลือกเมนู File >> Open
ในหน้าต่างแรกนี้ให้เลือก File of Type เป็น Microsoft Excel (*.xls) ดังรูป
Mapinfo52 

ให้เลือกไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้ แล้วกดปุ่ม Open จะปรากฎหน้าต่าง
ให้เลือก Check Box บรรทัดคำสั่ง Use Row Above Selected Range เพื่อกำหนดให้โปรแกรมทราบว่าบรรทัดแรกของ Excel เป็นชื่อ Field ไม่ได้นำมาใช้งานในการกำหนดพิกัด แต่ให้โปรแกรมนำไปใช้เป็นชื่อ File ใน Attribute อธิบายง่ายๆ อย่างนี้

Mapinfo53 Mapinfo54

แล้วกดปุ่ม OK ก็จะได้หน้าต่างถัดไป แล้วกดปุ่ม OK ก็จะแสดงตารางดังรูป

Mapinfo55 Mapinfo56

ขั้นตอนต่อไป ทำการ เรียกค่าพิกัดโดยใช้เมนู  Table >> Create Points …
Mapinfo57 

ส่วนที่สำคัญที่สุดคือในการกำหนดพิกัด X, Y ให้ตรงกับคอลัมน์ที่กำหนด
กำหนด ในส่วน
Get X Coordinate… ให้เลือก จาก Excel ว่าใช้หัวตารางไหน? ในที่นี้   Coordinate_X
Get Y Coordinate… ให้เลือก จาก Excel ว่าใช้หัวตารางไหน? ในที่นี้   Coordinate_Y
แล้วกดปุ่ม OK

Mapinfo58 Mapinfo62

เรียกการแสดงผลแผนที่ด้วยคำสั่ง Windows >> New Map Window
Mapinfo65 Mapinfo71

ส่วนแผนที่ประเทศไทย ที่มีอยู่ในรูปแบบ Shapefile ก็สามารถนำเข้ามาได้ปกติดังขั้นตอนข้างล่างนี้
เลือกเมนู File >> Open
Mapinfo68 
เข้าไปเลือกฐานข้อมูลประเทศไทย ในรูปแบบ Shapefile ที่มีอยู่
กำหนด File of Type เป็น ESRI Shapefile *.shp
Mapinfo69 

ลองทบทวนคำสั่งดูจากตอนแรกๆ นะครับ

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps