พื้นฐานการใช้โปรแกรม MapInfo Professional ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 ใช้คำสั่งเลือกข้อมูลจาก SQL Windows

โปรแกรม MapInfo Professional มีเครื่องมือใช้สำหรับเลือก หรือค้นหาวัตถุที่เราต้องการ ศึกษาได้จากขั้นตอนนี้

เมื่อเปิดแผนที่ประเทศไทยมาได้แล้ว
เลือกเมนู  Query >> Select …

Mapinfo72 

เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 
Mapinfo73

กำหนดที่ Select Record from Table  ให้เลือก Thai_z47_indian1975a
Mapinfo77

จากนั้นกดปุ่ม Assist เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น
ได้หน้าต่างดังรูป
 Mapinfo75

ผู้ใช้เลือก Column ให้กำหนดเป็น Province_th
แล้วกำหนด Operator เป็นเครื่องหมาย =
แล้วกำหนด Funcion ต่อท้ายให้เป็น "เลย"

Mapinfo76

เมื่อกดปุ่ม OK มาหน้าปกติ
ทำการประมวลผลเลือกใช้ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
Mapinfo78

ผลลัพธ์ที่ได้ ในการแสดง Attribute ที่ถูกเลือก หรือตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แสดงผ่าน Browser Window
 Mapinfo79

ถ้าต้องการบันทึก Query นี้ไว้ ให้เลือกคำสั่ง File >> Save Query As…
แล้วจะได้ข้อมูลเฉพาะที่ตรงตามเงื่อนไข
Mapinfo80

หมายเหตุ รูปแบบการตั้งเงื่อนไขมีลูกเล่นได้อีกหลายแบบ
เช่น ถ้าต้องการ ข้อมูลที่ ขึ้นต้นอักษรใดๆ แต่ลงท้ายด้วย ธานี เราใช้ประโยคท้ายว่า "%ธานี" ดังรูป
Mapinfo81

ถ้าต้องการสืบค้นหาว่า พื้นที่ไหน มีประชากร มากกว่าที่กำหนด ดังรูป
Mapinfo84

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
10 visitors online now
7 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps