Posts Tagged ‘ArcMap’

การติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ด้วยการแสดงผล GIS Map

การติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ด้วยการแสดงผล GIS Map

ข้อมูล COVID-19 WORLD https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data

link web แผนที่ World https://tapiquen-sig.jimdofree.com/english-version/free-downloads/world/

การจัดทำแผนที่ GIS สำหรับแสดงผลข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19

การจัดทำแผนที่ GIS สำหรับแสดงผลข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19

แหล่งข้อมูล COVID-19 ของกรมควบคุมโรค https://covid19.th-stat.com/th/api เลือกหัวข้อ ข้อมูลแต่ละเคส :

ข้อมูล shapefile จังหวัด https://drive.google.com/file/d/11nj2tiW_6BRry_gsNxkIHltU4kx5Cf_Q/view?usp=sharing

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ งาน GIS กับงานระบาดวิทยา ด้วยเทคโนโลยีฟรีจากอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้สำหรับงานสำรวจ โดยใช้ Google Form เพื่อจัดทำแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกได้ในสนาม และได้ผลลัพธ์ทันที

การบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งสถานที่ หรือบุคคล ณ ที่สำรวจ เพื่อได้พิกัด latitude, longitude พร้อมกับบันทึกรูปภาพ หรือวีดีโอคลิป สถานการณ์ เหตุการณ์ เพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ได้ในภายหลัง เพียงแค่เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์โปรแกรม Google My Map เพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจได้อย่างทันท่วงที

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap การลบขอบโพลีกอนด้วยคำสั่ง Dissolve

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap การลบขอบโพลีกอนด้วยคำสั่ง Dissolve มักนิยมใช้กับข้อมูล Polygon ที่มีขอบเขตติดกัน และตรวจสอบข้อมูล Attribute ในตารางพบว่าเป็นข้อมูลเดียวกัน แล้วผู้ใช้งานต้องการให้ขอบเขตรวมเป็น Polygon ชิ้นเดียวกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap เพื่อการต่อแผนที่ด้วย Merge หรือ Append

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap เพื่อการต่อแผนที่ด้วย Merge หรือ Append ต่างกันอย่างไร??? เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องในการต่อแผนที่ขอบเขตที่ต่อเนื่องกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เปรียบเทียบฟังก์ชั่นในการตัดขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง Clip, Intersect และ Identity

เปรียบเทียบฟังก์ชั่นในการตัดขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง Clip, Intersect และ Identity ในโปรแกรม ArcMap เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้ตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เทคนิคการตัดข้อมูลพื้นที่ศึกษา ด้วยคำสั่ง CLIP ใน ArcMap

เทคนิคการตัดข้อมูลพื้นที่ศึกษา ด้วยคำสั่ง CLIP ใน ArcMap เรียนรู้การใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อใช้คำสั่ง CLIP เพื่อตัดขอบเขตข้อมูลแผนที่ ตามขนาด polygon ที่กำหนดเพื่อนำแนวคิดไปประยุกต์ในงานวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ด้วยคำสั่ง Buffer ใน ArcMap

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ด้วยคำสั่ง Buffer ใน ArcMap เรียนรู้การใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อใช้คำสั่งการทำ Buffer แบบระยะวงที่กำหนด และ Multiple Ring เพื่อทำแบบหลายระยะที่กำหนด ที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อไป

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap สร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2 ตัวอย่างนี้แนะนำให้ประยุกต์สร้างแผนที่เขตสุขภาพ 13 เขต จากเริ่มต้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลใน Excel แล้วเชื่อมโยงกับตาราง Attribute ของ Shapefile จังหวัดของประเทศไทย เพื่อนำมาจัดทำแผนที่เขตสุขภาพเพื่อนำไปใช้งานในด้านสาธารณสุขต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

 

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

การค้นหาตำแหน่งพิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การบันทึกค่าพิกัดลง Google Form แบบแชร์หลายคนช่วยกันแก้ไข นำมาสร้างเป็น Point ใน ArcMap และแสดงสัญลักษณ์ตามระดับค่าสถิติของ PM 2.5 ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็น LINE เส้นขอบรอบแปลงที่ดินด้วย ArcMap

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็น LINE เส้นขอบรอบแปลงที่ดินด้วย ArcMap

เรียนรู้การใช้ ArcGIS ArcMap เพื่อแปลง Polygon แปลงที่ดิน ให้เป็น LINE ขอบแปลงที่ดิน และการเรียกค่า ความยาวเส้น และ X,Y จุดรอบเส้น ใส่ในตาราง Attribute Data ได้แบบสะดวก ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การบันทึก Points จากภาพถ่ายดาวเทียม และบันทึกค่าพิกัด latitude, longitude

การบันทึก Points จากภาพถ่ายดาวเทียม และบันทึกค่าพิกัด latitude, longitude

โดยการดึงข้อมูล Based Map จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีในอินเทอร์เน็ต และการบันทึกพิกัดบ้านหลังคาเรือนที่เห็นบนภาพ และสามารถให้โปรแกรมเรียกค่าพิกัด latitude, longitude มาใส่ใน Attribute data ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

 

โดยการดึงข้อมูล Based Map จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีในอินเทอร์เน็ต และการเริ่มขอปรับแก้ไขไฟล์ Shapefile ชนิด LINE สมมติตัวอย่างเส้นถนน มาปรับแก้ไข เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขแบบพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps