Posts Tagged ‘Google Form’

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ งาน GIS กับงานระบาดวิทยา ด้วยเทคโนโลยีฟรีจากอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้สำหรับงานสำรวจ โดยใช้ Google Form เพื่อจัดทำแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกได้ในสนาม และได้ผลลัพธ์ทันที

การบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งสถานที่ หรือบุคคล ณ ที่สำรวจ เพื่อได้พิกัด latitude, longitude พร้อมกับบันทึกรูปภาพ หรือวีดีโอคลิป สถานการณ์ เหตุการณ์ เพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ได้ในภายหลัง เพียงแค่เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์โปรแกรม Google My Map เพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจได้อย่างทันท่วงที

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

การทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

การทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

ปฏิบัติการ สำหรับวิศวกรอาสา ที่จะลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในวีดีคลิปชุดนี้ สำหรับการทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

1. การเตรียม Google Form สำหรับบันทึกข้อมูลสนาม และรูปภาพถ่ายจากสนาม

2. Handy GPS free สำหรับบันทึกพิกัด latitude, Longitude

3. การนำ Google Sheet ที่เป็นผลจากการบันทึกแสดงผลใน Google Map ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

การค้นหาตำแหน่งพิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การบันทึกค่าพิกัดลง Google Form แบบแชร์หลายคนช่วยกันแก้ไข นำมาสร้างเป็น Point ใน ArcMap และแสดงสัญลักษณ์ตามระดับค่าสถิติของ PM 2.5 ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps