Posts Tagged ‘Raster data’

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็น LINE เส้นขอบรอบแปลงที่ดินด้วย ArcMap

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็น LINE เส้นขอบรอบแปลงที่ดินด้วย ArcMap

เรียนรู้การใช้ ArcGIS ArcMap เพื่อแปลง Polygon แปลงที่ดิน ให้เป็น LINE ขอบแปลงที่ดิน และการเรียกค่า ความยาวเส้น และ X,Y จุดรอบเส้น ใส่ในตาราง Attribute Data ได้แบบสะดวก ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

 

โดยการดึงข้อมูล Based Map จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีในอินเทอร์เน็ต และการเริ่มขอปรับแก้ไขไฟล์ Shapefile ชนิด LINE สมมติตัวอย่างเส้นถนน มาปรับแก้ไข เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขแบบพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การดิจิไทซ์ขึ้นรูปแปลงที่ดินด้วย ArcMap

การดิจิไทซ์ขึ้นรูปแปลงที่ดินด้วย ArcMap

แนวคิดหลักการและการขึ้นรูปแปลงที่ดินในรูปแบบ Polygon และการสร้าง Table เพื่อบันทึกขนาดของพื้นที่เป็นตารางเมตร และไร่ ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

อธิบายหลักการประยุกต์การตรึงพิกัดแผนที่ด้วย Geo-referencing

อธิบายหลักการประยุกต์การตรึงพิกัดแผนที่ด้วย Geo-referencing

แนวคิดหลักการหา landmark หรือจุด หรือหมุดอ้างอิงบนแผนที่ เพื่อนำไปกำหนดค่าพิกัด เพื่อตรึงพิกัดแผนที่ในระบบกริด UTM ได้ ที่นัก GIS จะต้องทำความเข้าใจหลักการสำคัญนี้ เพื่อตรึงพิกัดแผนที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การตรึงพิกัดระวางที่ดิน Georeferencing ด้วยโปรแกรม ArcMap

การตรึงพิกัดระวางที่ดิน Georeferencing ด้วยโปรแกรม ArcMap

การกำหนดหน้าต่าง Overview เพื่อการควบคุมหน้าต่างการตรึงระวาง

สอนการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ Grid UTM ของระวางที่ดิน
การใช้คำสั่ง Geo referencing สำหรับตรึงพิกัดระวางที่ดิน (Raster data) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินได้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps