Posts Tagged ‘อบรม GIS’

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

งานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ วสท.จัดอบรม GIS เพื่อบริหารงานท้องถิ่น 14-15 พย. 56

EGN2013_Brochure8_1

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารงานท้องถิ่น" 

 

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556  (พฤหัสบดี และศุกร์)
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง Jupitor 5

[เอกสารกำหนดการฉบับเต็มและใบสมัคร

หรือ
http://www.eit.or.th/ne2013/seminar.html


ค่าลงทะเบียน 700/1000 บาท ต่อ วัน

pattaya002  

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ

น.ส.ธิดาวรรณ  แสงทอง 
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโครงการและวิชาการ
โทรศัพท์ 0-23192410-3, 0-21844600-9
โทรสาร 0-23192710, 0-21844597-8
E-Mail : tidawan@eit.or.th , muk_tidawan@hotmail.com

EGN2013_Brochure8_1register

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ห้อง Jupiter 5

วิศวกรรมแห่งชาติ2556a

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ห้อง Jupiter 5

วิศวกรรมแห่งชาติ2556b

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดอบรม GIS เบื้องต้น

DNP_TRAIN25550613ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนงานติดตามโครงสร้างพื้นฐาน"

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 (วันอังคาร-ศุกร์)

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ 

น.ส.ธิดาวรรณ  แสงทอง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโครงการและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-23192410-3, 0-21844600-9

โทรสาร 0-23192710, 0-21844597-8


E-Mail : tidawan@eit.or.thmuk_tidawan@hotmail.com

55อบรม_บุคลากรจังหวัดเลย GIS ติดตามพื้นที่ดินถล่ม

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อจ.วิญญู / อจ.นวรัตน์)  และท้องถิ่นจังหวัดเลย   ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 30 แห่ง ในหัวข้อ

“ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จังหวัดเลย”

หลักสูตรพื้นฐาน GIS สำหรับงานด้านการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 2 วัน (Phase I)

ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พค 2555 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 60 คน

 

ท้องถิ่นจังหวัดเลย ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ กล่าวรายงาน ให้กับท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยฯ

และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา กล่าวยินดีต้อนรับ และขอบคุณความร่วมมือทางวิชาการฯ ด้าน GIS/RS กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดเลย
DSC_8296bbb

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ภานุ  แย้มศรี  ได้กล่าวกล่าวให้นโยบายกับทางบุคลากรจังหวัด และมอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากร

DSC_8256

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ได้เรียนรู้ทฤษฎี และปฏิบัติในการใช้ระบบ GIS/Remote Sensing ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยฯ

DSC_8246a

 

และหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
DSC_8296aaa

แหล่งข่าว เกี่ยวกับดินถล่ม จังหวัดเลย
http://www.esanclick.com/newses.php?No=1624

       นายสุเทพ มณีโชติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึงนี้ จังหวัดเลยได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มพบว่ามีจำนวน 326 หมู่บ้าน จาก 13 อำเภอ ถือว่ามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขา โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 จากสูงสุด 5 ระดับ อยู่ตามบริเวณริมแม่น้ำเลย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง

แหล่งข่าว1 :  เลยจัดสัมมนานำไอซีทีประยุกต์งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000065429

แหล่งข่าว2 : เลยติวเข้มท้องถิ่นรับมือฤดูฝน-พบด่านซ้ายหมู่บ้านเสี่ยงสูง
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/369925.html

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่1 วันที่ 23-24-25 พค 2555 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_8063AAIMG_3211AA

DSC_8013AA

DSC_8046AA

DSC_8065AA

DSC_8127AA

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

เชิญครูภูมิศาสตร์ เข้าอบรม “การใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” 27-29 กันยายน 2554

 

เชิญครูภูมิศาสตร์ เข้าอบรม “การใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

traing_gis_teacher01

ขอเรียนเชิญ ครู อาจารย์  ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในรายวิชาด้านภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล (RS) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม

งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาในการอบรม

ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2554      [สงวนสิทธิ์รับ จำนวนจำกัด  20 ที่นั่ง]

ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น )

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

[ ใบประชาสัมพันธ์ ]  [ หนังสือเชิญอบรม ]  [ ใบสมัคร ]

 

Read the rest of this entry »

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 & 2/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน แบ่งเป็น  2 รุ่น  ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 25-26-27 พค 2554 (พื้นฐาน)

ครั้งที่2 วันที่ 22-23-24 มิย. 2554 (พื้นฐาน)

DSC_0024  DSC_0001 DSC_0023

 

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps