54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 & 2/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน แบ่งเป็น  2 รุ่น  ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 25-26-27 พค 2554 (พื้นฐาน)

ครั้งที่2 วันที่ 22-23-24 มิย. 2554 (พื้นฐาน)

DSC_0024  DSC_0001 DSC_0023

 

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน 

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้” จำนวน 4 คอร์ส ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 25-26-27 พค 2554 (พื้นฐาน)

ครั้งที่2 วันที่ 8-9-10 มิย. 2554 (ประยุกต์)

ครั้งที่3 วันที่ 22-23-24 มิย. 2554 (พื้นฐาน)

ครั้งที่4 วันที่ 6-7-8 กค. 2554 (ประยุกต์)

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps