ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ในพื้นที่ประเทศไทย ดูจาก Google Earth

ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ในพื้นที่ประเทศไทย ดูจาก Google Earth

ปราสาทสด๊อกก๊อกธม

เป็นโบราณสถานประกอบด้วยองค์ประสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ มีกำแพง 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีโคปุระ หรือซุ้มประตูเหลือเพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น

ตำบลตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ถ้าเราดูจาก Google Earth บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา สามารถเห็นในภาพ

 

ลองเข้าไปสำรวจที่ พิกัดภูมิศาสตร์

ละติจูด 13.8434 องศาเหนือ

ลองจิจูด 102.738 องศาตะวันออก

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
0 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps