ปราสาทตาเมือนธม ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ดูด้วย Google Earth

ปราสาทตาเมือน ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ดูด้วย Google Earth

กลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านตาเมียง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

ตามรายทางสู่เมืองพระนครของขอม ในอดีตยังไม่มีความรับรู้ในเรื่องพรหมแดนต่างประเทศ มีแต่เพียงแนวทิศเขาดงเร็ก เป็นพรหมแดนธรรมชาติที่กั้นผู้คนสองดินแดนไว้ คนโบราณมมมีการใช้เส้นทางผ่าช่องเขาที่มีอยู่ตลอดแนว ในบางช่องเขามีการสร้างปราสาทหินขนาดเล็ก เช่น ช่องไชตะกูมีปราสาทแบแบก แต่สำหรับที่ช่องตาเมือนหรือตาเมียงนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีปราสาทหินสามหลังอยู่ใกล้ๆกัน เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก เรียกว่ากลุ่มปราสาทตาเมือน โดยปราสาทแต่ละหลังมีขนาดและประโยชน์ที่ใช้สอยแตกต่างกันไป

ปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขาสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของ สยัมภูศิวลึงค์ และเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม อยู่ใกล้ดินแดนเขมรมากที่สุด ปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ ผิดแผกจากแห่งอื่นซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก คงจะรับกับเส้นทางที่มาจากเขมรต่ำผ่านมาทางช่องทางตาเมือนนี้ ปราสาทตาเมือนธม ซึ่งแปลตรงกับภาษาเขมรว่า ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่น คือปรางค์ก่อด้วยหินทรายสองหลัง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทประธาน บรรณาลัยศิลาแลงสองหลัง และนอกระเบียงคดทางทิศเหนือมีสระน้ำขนาดเล็ก สองสระ เนื่องจากปราสาทแห่งนี้อยู่ใกล้เขตชายแดน การเที่ยวชมจึงควรอยู่เฉพาะภายในเขตปราสาทเท่านั้น ไม่ควรเดินออกไปไกลจากแนวต้นไม้รอบปราสาทเพราะพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภัยนัก

ปราสาทตาเมือนโต๊ด อยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนธม 2.5 กิโลเมตรก่อด้วยศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือหนึ่งสระ โดยเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยาศาล ที่รักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทที่เล็กที่สุด ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นห้องยาว เชื่อว่าเป็นธรรมศาลา คือที่พักสำหรับคนเดินทาง

กลุ่มปราสาทตาเมือนนี้นับได้ว่าเป็นกลุ่มปราสาทที่มีความสมบูรณ์ในด้าน ของการอำนวยประโยชน์แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านช่องเขา ซึ่งไม่ปรากฏในถิ่นอื่น การที่มีกลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ในบริเวณนี้เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้ เห็นว่า ในอดีตเส้นทางช่องเขาตาเมือนนี้คงจะมีชุมชนหรือเป็นเส้นทางผ่านช่องเขาสำคัญ ของภูมิภาค

ลองเข้าไปสำรวจที่ พิกัดภูมิศาสตร์

ละติจูด 14.3493 องศาเหนือ

ลองจิจูด 103.266 องศาตะวันออก

เส้นอาณาเขตที่เห็นเป็นเส้นอาณาเขตโดยประมาณ ที่มาตราส่วน 1:250,000 หรืออาจจะหยาบกว่า ดังนั้น ในทางเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถรังวัดด้วยอุปกรณ์จีพีเอส DGPS อาจจะให้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งมากขึ้น ตลอดจนการทำสันปันน้ำ ซึ่งเป็นสากลกว่า การยึดตามการลากขอบเขตโดยประมาณ

อาจจะต้องฝากให้นักเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศยุคใหม่ ให้คิดการณ์ใหม่ รังวัดใหม่ ด้วยเทคโนโลยี อาจจะต้องหาประเทศที่เป็นกลางมาปักปันดินแดนเสียให้ชัดเจนน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ที่ไม่ต้องมาทะเลาะกัน

แต่ต้องรู้เท่าทันเพื่อนบ้านที่แสนดี อย่าพลาดท่าเสียที ในด้านเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ ก็แล้วกัน

ข้อมูลสำหรับท่องเที่ยว http://www.oceansmile.com/E/Surin/Tamean.htm

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
14 visitors online now
11 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps