Archive for the ‘เรียนรู้-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์’ Category

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

การใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)

ตอนที่ ๑ แนะนำการใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/17983

ตอนที่ ๒ การนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลลมด้วย OWC Wizard (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/18060

Download data by country

Download data by country

Select and download free geographic (GIS) data for any country in the world

http://www.diva-gis.org/gdata

หนังสือ "เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop" วางตลาดแล้ว ใช้งานได้ทั้ง เวอร์ชั่น 10.1 และ 10.2

“เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5“  วางตลาดแล้ว
สั่งซื้อได้ตามลิงค์ ด้านล่าง 
http://www.scitu.net/gcom/?p=2772

 

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ครอบคลุมทั้ง 10.0,  10.1 และ 10.2 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง และหน้าต่างของโปรแกรมแตกต่าง ชุดคำสั่งอยู่คนละส่วนกับเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่น 10.0, 10.1 และ10.2

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-579-8
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 984 หน้า
ราคาปกติ : 470 บาท

ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 10.1 book]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ร้านหนังสือ SE-ED BOOK [ SE-ED website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง   email : arcgisbook@gis2me.comราคาเล่มละ  420 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับและท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 380 บาท 

 

 

Read the rest of this entry »

โหลดข้อมูลดาวเทียม landsat ของ USGS ด้วย EarthExplorer

โหลดข้อมูลดาวเทียม landsat ของ USGS ด้วย EarthExplorer

http://earthexplorer.usgs.gov/


                  

UTM to Latitude and Longitude Converter

UTM to Latitude and Longitude Converter
Online UTM to Latitude Longitude converter

http://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html

มาตรฐานข้อมูล FGDS ของไทยโดย สทอภ.

Fundamental Geographic Data Set (FGDS)
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
โดยมีผู้ดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ
และได้มีการกำหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของประเทศไว้ 5 มาตราส่วน คือ
1:250,000 1:50,000 1:25,000 1:10,000 และ 1:4,000
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้
https://sites.google.com/site/fgdsservice/home/fgds

 

Thai GIS User Conference ครั้งที่ 18 ฟรี

 

ประกาศๆ!! สัมมนาดีๆ สำหรับชาว ArcGIS ค่าาา…

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคมนี้.. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "Thai GIS User Conference ครั้งที่ 18" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

…มาอัพเดททุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ GIS และพบกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ArcGIS 10.2 เวอร์ชั่นล่าสุดครั้งแรก ที่นี่!!

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่http://www.esrith.com/th/tuc/index.html

อบรมArcGIS 10.1 สำหรับศิษย์เก่าฟรี

25560612-132705.jpg

 

เรียนเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ทุกรุ่นที่สนใจ ทบทวนและปรับความรู้ และเรียน ArcGIS10.1

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
เวลา 9.00 – 16.00 น.

"ทบทวน ความรู้ Geo-Informatics และเรียนรู้ ArcGIS 10.1 สำหรับศิษย์เก่าเทคโนโลยีชนบท"

ติดต่อ พี่แอ๊ป พี่สายพิณ 025644482
สำรองที่นั่ง ล่วงหน้า เพื่อกำหนดจำนวนภายในวันศุกร์นี้

ArcToolBox เขียนสูตรคำนวณไร่ งาน ตารางวา

สูตรคำนวณ ไร่ งาน ตารางวา
Rai คือ Int([AREA] / 1600).
Ngan คือ Int (([AREA] – ([Rai] * 1600)) / 400).
Sqwa คือ Int (([AREA] – (( [Rai] * 1600) + ([Ngan] * 400))) / 4).

อบรม ArcGIS ฟรีที่ ม.สงขลานครินทร์ 16-19 กค. 56

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
(การใช้งานโปรแกรม Arc GIS)
ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2556

จำนวนรับสมัคร : 20 คน

รายละเอียดการฝึกอบรม :
• การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
• การนำเข้าข้อมูล จัดการข้อมูล และการแปลภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
• การใช้เครื่อง GPS ในการสำรวจภาคสนาม
• การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
• การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• การจัดทำแผนที่
หมดเขตรับสมัคร : 28 มิถุนายน 2556
อบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน พร้อมรับเกียรติบัตร
ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สนใจติดต่อ 074-286873 (ธัสรา) หรือ dhasara.b@psu.ac.th
** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโปรแกรม ARC GIS เท่านั้นนะคะ

คำสั่ง For / While Loop ใน ArcToolbox

คำสั่ง For / While Loop ใน ArcToolbox 

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Examples_of_using_iterators_in_ModelBuilder/00400000001n000000/ESRI_SECTION1_33EDB1C8829F4CF4BBD5DABAA3ED34DD/

 

ET Spatial Techniques สำหรับหา ArcGIS and ArcView extensons

ET Spatial Techniques สำหรับหา ArcGIS and ArcView extensons

http://www.ian-ko.com/

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
5 visitors online now
2 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps