แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่องานระบาดวิทยา

แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่องานระบาดวิทยา

ปฏิบัติการ สำหรับบุคลาการสายสาธารณสุขที่ต้องลงชุมชน ต้องการศึกษาแนวคิดในการนำ GIS เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านระบาดวิทยา จากการบรรยายในกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
1 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps