Archive for the ‘เรียนรู้-รีโมทเซนซิง’ Category

ดูภาพถ่ายทางอากาศภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

 

Japan Earthquake: before and after

ดูภาพถ่ายทางอากาศ ของพื้นที่ประสบภัยสึนามิของประเทศญีปุ่น  ก่อนและหลังเกิดเหตุ ภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายทั้งประชาชน จนถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมากมาย

ลองเข้าไปดูการรายงานข่าว โดยเลื่อนเมาส์ไปบนภาพถ่ายดาวเทียม แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา จะเห็นภาพก่อนและหลังประสบภัยสึนามิ

http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm
image

ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย ในการเกิดเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยครับ

gis2me.com

Update ราคาข้อมูลจากดาวเทียม

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ติดตามข้อมูลราคาจาก สทอภ. จะได้ซื้อได้ราคาประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัย ต่อไป

 

สทอภ.ปรับลดราคาข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง QuickBird (0.61 เมตร) , WorldView-1  และ WorldView-2 (0.4x เมตร)  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป (รายละเอียด)

 

สทอภ.ขอประกาศใช้ราคาข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-5และ Landsat-7 ปรับใหม่ ทั้งนี้ราคาข้อมูลเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และในส่วนของโปรโมชั่นของดาวเทียม Landsat-5 และ Landsat-7 ซึ่งรับสัญญาณก่อน 31 ธันวาคม 2543 มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด (รายละเอียด)

ราคาข้อมูลจากดาวเทียม

นักวิจัย และผู้สนใจ ที่จะสั่งซื้อภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่ทันสมัย หรือ update มาก เพื่อใช้ในการศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่ดิน หรือสภาพการใช้งาน หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสามารถประเมินผลได้ ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม จะสามารถสั่งซื้อได้จากหน่วยงาน สทอภ. (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อภาพถ่ายได้ ที่ลิงค์ นี้
http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/73

NASA website ใช้ติดตามดาวเทียมที่โคจรรอบโลก

 image การดูข้อมูล 3D simulation ของ NASA
ใช้ดูดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ในรูปแบบสามมิติ
และมีเมนูด้านขวา มีให้ศึกษารายละเอียดของการติดตามสภาวะอากาศรอบโลก

ผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรม Unity ซึ่งดาวน์โหลดฟรีได้ทันที่
เมื่อใช้ Internet Explorer เข้าดูเว็บไซต์ข้างล่างนี้
EYES ON THE EARTH 3D

http://climate.nasa.gov/Eyes/eyes.html

NASA วิจัยดาวเทียมสำรวจน้ำมันรั่วที่ฝั่งหลุยส์เซียน่า

NASA วิจัยดาวเทียมสำรวจน้ำมันรั่วที่ฝั่งหลุยส์เซียน่า
Oil moving into Louisiana's coastal wetlands

ภาพถ่ายจากกระสวยอวกาศ Terrra ที่ใช้กล้อง MISR ที่วิเคราะห์ภาพถ่ายได้ 2 มุมมองที่แสดงถึงการกระจายตัวของน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ชายฝั่ง Louisiana
แหล่งข้อมูล Image Credit: NASA/GSFC/LaRC/JPL, MISR Team

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Terra spacecraft บันทึกในวันที่  24 พฤษภาคม 2010 ด้วยอุปกรณ์ Multi – angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) ในการศึกษาได้แสดงถึงการกระจายของน้ำมันที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีแหล่งที่รั่วไหลอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ (ขวาล่าง) ของขอบภาพ 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-188

ข้อมูลดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

       ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูล การสำรวจโลกผ่านซอฟต์แวร์ NASA World Wind ซึ่งเป็นซอฟแวร์รหัสเปิด ให้ Source Code 

      โดยทีมพัฒนาได้นำเข้าข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ทันสมัยและมีรายละเอียดสูง รวมทั้งข้อมูล ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย

      ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่  ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทที่บันทึกภาพในปี 2549 ทั่วประเทศไทย, ขอบเขตการ ปกครองระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ตั้งอำเภอ , เส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียด 2.5 เมตร ทั่วประเทศไทย
      ลักษณะโดดเด่นอีกประการหนึ่งของ ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ สามารถทำงานแบบ ออฟไลน์เพื่อให้ผู้ที่ สนใจเรียนรู้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสำรวจโลกจากห้วงอวกาศทุกที่ ทุกเวลาโดยไร้ข้อจำกัดทางอินเตอร์เน็ต

      ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เป็นสื่อการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศในระดับนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าใจง่าย โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น เขื่อน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานที่โดดเด่น วัดสำคัญๆ อุทยานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์รวมถึงสามารถจำลอง การบินไปจากจุดที่สนใจไปยังอีกจุดหนึ่งในลักษณะภาพสามมิติเสมือนจริง 

http://digitalthailand.gistda.or.th/

ข่าวดีสำหรับงานวิจัยใช้ภาพรีโมทเซนซิง Terra และ Aqua ในระบบ MODIS

aqua_modis สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ   หรือ  สทอภ. ได้จัดโครงการดีๆ สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันศึกษา "โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน"

โดยในโครงการนี้ สทอภ. ร่วมกับ AIT ในการรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
โดยระบบ MODIS มีจำนวนช่วงคลื่นหลายช่วงคลื่นให้เลือกใช้งานใน resolution รายละเอียดข้อมูล  250 – 1,000 เมตร

         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ จึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS เบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.

แหล่งข้อมูล    http://modis.gistda.or.th/

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม    http://sos.noaa.gov/datasets/Atmosphere/aqua_swath.html

ข่าว ‘ธีออส’ ส่งขึ้นวงโคจร 1 ต.ค. นี้แล้ว

theos03 แหล่งข่าว http://www.gistda.or.th/Gistda/THEOS_launch1.html

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย หรือธีออส ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 13.37 นาที วันนี้ (1 ต.ค.) ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 06.37 น. ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) โดยธีออสถูกส่งจากฐานยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ด้วยจรวดนำส่งเนปเปอร์ (Dnepr) ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ หลังจากที่ธีออสขึ้นสู่วงโคจรประมาณ 1 ชั่วโมง จะส่งสัมผัสแรก หรือ First contact ไปยังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ที่ประเทศสวีเดน โดยคาดว่าประเทศไทยจะรับสัญญาณจากธีออสได้ในเวลา 21.00 น. ของวันนี้

นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งานธีออส คาดว่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนดาวเทียม เช่น กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ คาดว่าประมาณ 3 เดือนจะสามารถให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสได้ ซึ่งขณะนี้ประเทศสวีเดนมีความสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภาพถ่ายดาวเทียมธีออส รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่แสดงความจำนงเข้ามาพอสมควร

Read the rest of this entry »

รีโมทเซนซิงสำหรับงานติดตามภัยธรรมชาติ

Hurricane_Isabel_18_sept_2003_1555รีโมทเซนซิง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามพายุ เฮอริเคน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยในตัวอย่างนี้
เป็นการติดตาม เฮอริเคน อิสาเบล ที่พัดพาทำให้เกิดดินถล่มที่ North Carolina เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS

 

นอกจากนี้เราติดตามการเคลื่อนตัวของเมฆ ด้วยภาพเรดาร์ ดังรูปด้านล่างนี้

CAPPI160@RAD4@040710205452
ถ้าจะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการ Digital Image processing ก็สามารถทำได้ด้วยการ ตรวจหาค่าสะท้อนที่ต้องการ หรือดึงค่ามา เป็นกระบวนการ Image Enhancement ซึ่งต้องศึกษากันต่อไป เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการภาพให้เด่นชัดขึ้น

สมมติโจทย์คือ ต้องการดึงค่าเมฆมา โดยใช้ Image processing ในที่นี้ใช้โปรแกรมรีโมทเซนซิง ชื่อ ENVI 4.0

Read the rest of this entry »

กระทรวงไอซีทีเตรียมส่งดาวเทียม SMMS ขึ้นสู่วงโคจร

ที่มาหัวข้อข่าว : http://www.space.mict.go.th/mict

กระทรวงไอซีทีได้ร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ (Memorandum of Understanding for Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities :SMMS) เป็นดาวเทียมร่วมสร้างระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีประเทศสมาชิกลงนาม 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน มองโกเลีย ปากีสถาน บังคลาเทศและอิหร่าน  ซึ่งเป็นโครงการสร้างดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Multi – Mission Satellite :SMMS)หรือ SMMS เป็นผลงานวิจัยของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือพหุภาคีด้านเทตโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้งานในภูมิภาคและเอเชียแปวิฟิก (Asia–Pacific Multilateral Cooperation in Space Technology and Application :AP-MCSTA)  เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ในด้านรีโมทเซนซิง

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข่าวสารถึงคณะรัฐมนครีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ให้ประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในระหว่าง 6 ประเทศข้างต้น
 

Read the rest of this entry »

ERDAS4 : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

การทำงานบนโปรแกรม ERDAS Imagine ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิ่งเบื้องต้น อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ ในประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูง แต่ในราคาที่ค่อนข้างแพงเอาการ เพราะฉะนั้นในหน่วยงานใดที่จะใช้จำต้องมีทุนหนาสักหน่อย ถึงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของได้ โดยตอนแรกนี้จะมีอยู่ 7 หัวข้อ ได้แก่
1. นำเข้าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Data Import)
2. การแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Display)
3. การเปลี่ยนช่วงคลื่นสีผสมใหม่ (Color Composite)
4. การตัดขนาดของภาพตามต้องการ (Resample Data)
5. การแสดงพิกัด และค่าสะท้อนของภาพ
6. การสร้างจอภาพช่วยมอง
7.การทำภาพซ้อนเพื่อช่วยในการดูภาพ

ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ในรายละเอียด  erdas4_p01.pdf

รีโมทเซนซิงดูโลกผ่านเว็บไซต์

รีโมทเซนซิงดูโลกผ่านเว็บไซต์

ดูโลกจากอวกาศ สามารถคลิกบนรูปเพื่อการแสดงผล หรือการกำหนดค่า lat/long เพื่อแสดงภาพแผนที่ในแต่ละพื้นที่ เหมาะสำหรับนักเรียน ในการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์โลก

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PCI/EasyPace

PCI EasyPace เป็นซอฟท์แวร์ทางด้านรีโมทเซนซิ่งอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถสูงเช่นกัน ผู้สนใจสามารถคลิ๊ก เข้าไปดูขั้นตอนการทำงานของ PCI EasyPace ในด้านรีโมทเซนซิ่ง

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1 การอ่านภาพ รีโมทเซนซิง และการใช้ ImageWork pcieasypace_p01.pdf

การแสดงผลข้อมูล Color Composite ในโปรแกรม PCI EasyPace
การแสดงผล Color Composite ในแบบต่างๆ

pcieasypace_p02.pdf
การเน้นข้อมูลภาพ / Linear Combination pcieasypace_p03a.pdf และ

pcieasypace_p03b.pdf

การเน้นข้อมูลภาพ / Spectral Ratio pcieasypace_p04.pdf
การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต / Geometric Correction pcieasypace_p05.pdf
การจำแนกภาพ / Scatter plot pcieasypace_p06.pdf
การจำแนกภาพ / UNSUPERVISE CLASSIFICATION pcieasypace_p07.pdf
การจำแนกภาพ / SUPERVISE CLASSIFICATION pcieasypace_p08.pdf
การปรับแต่งผลการจำแนก / Post Classification pcieasypace_p09.pdf

มีโปรแกรมด้านรีโมทเซนซิงอีกหลายโปรแกรมที่ผู้ใช้งานด้านรีโมทเซนซิงน่าศึกษา

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps