ข่าวดีสำหรับงานวิจัยใช้ภาพรีโมทเซนซิง Terra และ Aqua ในระบบ MODIS

aqua_modis สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ   หรือ  สทอภ. ได้จัดโครงการดีๆ สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันศึกษา "โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน"

โดยในโครงการนี้ สทอภ. ร่วมกับ AIT ในการรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
โดยระบบ MODIS มีจำนวนช่วงคลื่นหลายช่วงคลื่นให้เลือกใช้งานใน resolution รายละเอียดข้อมูล  250 – 1,000 เมตร

         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ จึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS เบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.

แหล่งข้อมูล    http://modis.gistda.or.th/

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม    http://sos.noaa.gov/datasets/Atmosphere/aqua_swath.html

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps