สทอภ. สนับสนุนข้อมูลRS/GIS พื้นที่เขตอุทกภัยของไทย

image

สทอภ. ได้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริเวณที่เกิดอุทกภัยในประเทศ
ทั้งในลักษณะข้อมูลรายวัน และคาดการณ์ล่วงหน้า

รวมทั้งพื้นที่น้ำท่วมในอดีต ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://flood.gistda.or.th นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการรับสัญญาณของดาวเทียม RADARSAT-2 ได้จากผังการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำปี 2554 ได้ที่ http://www.gistda.or.th/gistda_n/Gallery/html/flood2011/ThRS_plan2011.html

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps