ราคาข้อมูลจากดาวเทียม

นักวิจัย และผู้สนใจ ที่จะสั่งซื้อภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่ทันสมัย หรือ update มาก เพื่อใช้ในการศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่ดิน หรือสภาพการใช้งาน หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสามารถประเมินผลได้ ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม จะสามารถสั่งซื้อได้จากหน่วยงาน สทอภ. (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อภาพถ่ายได้ ที่ลิงค์ นี้
http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/73

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps