Author Archive

โปรแกรม SAS.Planet ช่วยดึงข้อมูลภาพ Google Map และอื่นๆ

โปรแกรม SAS.Planet ช่วยการใช้งานแสดงผลแผนที่ดาวเทียมจากค่ายต่างๆ ทั้ง Google Maps / Google Earth / Yahoo / Bing etc. 

Download Georeferenced Images with SAS.Planet!: 

http://en.acolita.com/download-georeferenced-images-from-google-earth-maps-bing.html

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำแผนที่แสดงอุณหภูมิสภาพอากาศ

แผนที่ แสดงอุณหภูมิสภาพอากาศ ณ จุดใดของประเทศไทย
ให้ใช้นิ้ว click ไปที่ปุ่มสีเขียวในแผนที่ ก็จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันที 

กด>> http://119.46.126.50/web/main/index.asp

#กรมอุตุนิยมวิทยา

         

กล้อง CCTV. ของทางหลวงแต่ละจุด

แผนที่ทางหลวง ถ่ายทอดเป็นภาพสด จากกล้อง CCTV. ของทางหลวงแต่ละจุด 

อยากรู้ว่าข้างหน้ารถติดไหม ? ให้แตะที่จุดมีรูปกล้อง จะมีภาพถ่ายทอดสดปรากฎทันที 

http://bmm2.doh.go.th/ems/mHome.aspx 

เอาไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงเทศกาล


การเรียกแผนที่ Google Earth มาใช้งานใน ArcGIS

การเรียกแผนที่ Google Earth มาใช้งานใน ArcGIS

Synchronize ArcGIS with Google Earth

http://en.acolita.com/synchronize-arcgis-arcmap-10-with-google-earth.html

 

เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS กับ QGIS

ต่างประเทศ ได้เขียนวิธีการ เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS กับ QGIS
ตามแต่ละฟังก์ชั่น (แต่อาจจะใช้ประกอบได้บางประเด็น เพราะเหมือนจะไม่ถูกต้องในทุกประเด็น) พอให้เป็นแนวทางไว้วิเคราะห์ และสังเคราะห์กันเอา อย่าเชื่อ แต่ต้องทดลองใช้งานเอง แล้วจะรู้จักโปรแกรมแต่ละชนิดมากขึ้น

http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences/ 

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สำรวจแปลงที่ดิน

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เพื่อประกอบคำนวณขนาดที่ดินสำรวจ

http://www.homeest.com/area/?act=do

ข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
http://www2.tmd.go.th/radar/bma.php


แหล่งข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ของไทย

ชุดข้อมูล
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล 
ข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ทั้งผลการสำรวจความพึงพอใจ 
สามารถนำมาใช้ในงาน GIS Database 

https://www.data.go.th/Datasets.aspx

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตรวจสอบคุณสมบัติได้ตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
ตามเอกสารแนบ https://goo.gl/pWcLhT

ข้อมูลแผนที่ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
มีการจัดทำแผนที่ดิจิตอล เพื่อใช้ในการวางผังเมืองระดับต่าง ๆ ทั่ว

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ 
ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6

http://gisservices.dpt.go.th/

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจำหน่ายข้อมูล GIS

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น 6

http://gisservices.dpt.go.th/

USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี download

USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี
ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

http://landsat.usgs.gov//tools_featured.php

แล้วเลือกที่


หรือ
http://landsat.usgs.gov//ge/

ติดตามสภาพการจราจรทั่วประเทศผ่านกล้อง CCTV ทางหลวงแบบออนไลน์

ติดตามสภาพการจราจรทั่วประเทศผ่านกล้อง CCTV ทางหลวงแบบออนไลน์ 

สำนักบริการบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้ให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ 
โดยคุณสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ผ่านทางกล้อง CCTV ที่ได้ติดตั้งอยู่บนทางหลวงทั่วประเทศ 
รวมทั้งมีการแนะนำความคล่องตัวของแต่ละเส้นทาง รวมทั้งแจ้งพิกัดของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงทางหลวงในแต่ละจุด 
เพื่อช่วยให้คุณวางแผนรวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะประสบปัญหารถติดได้ง่ายๆ

สภาพการจราจรบนสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลดแอพ Highway Traffic ได้ตามลิ้งค์ 
iPhone / iOS >>
https://itunes.apple.com/th/app/highway-traffic/id612952019?l=th&mt=8

Andriod แอนดรอยด์ >> 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.highway.traffic
source : http://www.manacomputers.com/view-traffic-condition-via-motorway-cctv-cameras-online/
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
5 visitors online now
4 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps