Author Archive

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

ทำให้แผนที่ไม่ตรงตำแหน่งเป้าหมาย ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
ต้องเรียนรู้พื้นฐานการเปลี่ยน Zone ในระบบ Grid UTM จากข้อมูลเส้น longitude ที่ 102 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนโซนของไทย

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แชร์ตำแหน่งรถยนต์แบบเรียลไทม์ด้วย Google Map แบบกำหนดระยะเวลา

แชร์ตำแหน่งรถยนต์แบบเรียลไทม์ด้วย Google Map แบบกำหนดระยะเวลา

การแชร์ตำแหน่งของสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ด้วย Google Map ใช้ติดตามรถยนต์ เหมาะสำหรับการเดินทางหลายๆ คัน เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือการรอรับเพื่อนที่กำลังเดินทางมายังจุดนัดหมาย โดยสามารถกำหนดระยะเวลาในการแชร์ได้ 15 นาทีถึง สูงสุด 3 วัน

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ค้นหาพิกัดโฉนดที่ดิน และตรวจสอบราคาทางเว็ปไซต์กรมที่ดิน-กรมธนารักษ์

ค้นหาพิกัดโฉนดที่ดิน และตรวจสอบราคาทางเว็ปไซต์กรมที่ดิน-กรมธนารักษ์
มีขั้นตอนวิธีการ ตรวจสอบแปลงที่ดินได้
เรียนรู้วิธีการค้นหาตำแหน่งพิกัดโฉนดที่ดิน และการตรวจสอบพื้นที่ด้วย Google StreetView เพื่อดูพื้นที่ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ของกรมที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th/)
และการประเมินราคาที่ดินจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ (http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp)

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

วัดขนาดพื้นที่แปลงที่ดินด้วย LING แอพพลิเคชั่น

วัดขนาดพื้นที่แปลงที่ดินด้วย LING แอพพลิเคชั่น

หลายๆ คน อยากวัดขนาดพื้นที่แปลงที่ดิน หรือแปลงเกษตร และสามารถบันทึกไว้ในโปรแกรม ลองมาดูในคลิปนี้
นำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น LING ที่โหลดมาติดตั้งได้ในสมาร์ทโฟน
เพื่อวัดขนาดเนื้อที่เป็นไร่ งาน วา ติดตามชมได้ในคลิปนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

หาค่าพิกัดแปลงที่ดินด้วย Handy GPS ด้วย iPhone หรือ สมาร์ทโฟน

หาค่าพิกัดแปลงที่ดินด้วย Handy GPS ด้วย iPhone หรือ สมาร์ทโฟน

เรียนรู้การใช้ iPhone app เพื่อบอกตำแหน่งพิกัดแปลงที่ดิน ด้วยโปรแกรม Handy GPS และการส่งค่านำทางใน Google Map ผ่าน Line App ได้อย่างสะดวก ติดตามชมได้ในวีดีโอคลิปชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

บรรยายภาคทฤษฎีด้านรีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล การสำรวจระยะไกล เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจ รีโมทเซนซิง ภาพถ่ายจากดาวเทียม มันเป็นยังไง ฉบับรีวิวเทคโนโลยี ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ด้านรีโมทเซนซิง Remote Sensing การสำรวจด้วยดาวเทียม และการประยุกต์บน Google map เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ และเข้าใจเรื่องการทำแผนที่ด้วยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาประกอบมากขึ้น

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปฏิบัติการ ArcMap การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์และแต่งสัญลักษณ์

ปฏิบัติการ ArcMap การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์และแต่งสัญลักษณ์
เรียนรู้การใช้โปรกรม ArcGIS, ArcMap เบื้องต้น สำหรับการเพิ่มชั้นข้อมูลแผนที่ Shapefile ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลประเภทเวกเตอร์ (Vector) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และนำมาตกแต่งสัญลักษณ์ตามสถิติที่ต้องการ

♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปูพื้นฐาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ฉบับย่อ

ฟังทฤษฎีเรื่องของ พื้นฐานระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) แบบย่อๆ สำหรับปูพื้นฐาน
ก่อนเรียนรู้ภาคปฏิบัติโปรแกรม ArcGIS : ArcMap
เพื่อให้เข้าใจระบบ รีโมทเซนซิง จีพีเอส และ GIS เพื่อเห็นความเชื่อมโยงกับการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ติดตามทรัพยากรต่อไป

“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

เทคนิคแก้ไขการแก้ไขการอ่านไทยในตารางข้อมูลไม่ได้ใน ArcMap การแก้ไขการอ่านไทยในตารางข้อมูลไม่ได้

การเปิดตาราง Attribute Data ในโปรแกรม ArcMap พบว่ามีปัญหาเรื่องของการอ่านภาษาไทยไม่ได้ ทำให้ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังที่ได้แนะนำขั้นตอนวิธีการในวิดีโอนี้


♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

 

เทคนิคการแก้ไขปัญหาการนำเข้าไฟล์ Excel ใน ArcMap ไม่ได้

ผู้จัดทำแผนที่หลายท่านเจอปัญหาฃการนำเข้าไฟล์ Excel ที่ไม่อ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์
จากการสร้างข้อมูล Spatial data ประเภท จุด ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่เป้าหมาย โดยใช้ Excel file บันทึกพิกัด แต่มีปัญหาไม่สามารถอ่านค่า field ที่บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ ได้ พอจะมีวิธีแก้ไขไหม เพื่อนำมาแสดงผลในโปรแกรม ArcMap

ทีมงานได้จัดทำเป็นวีดีโอ youtube ไว้สำหรับแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังลิงค์ข้างล่าง

ติดตามตอนใหม่ได้ที่

♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

 

การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-utm-mgrs.html

เข้าสู่เว็บของต่างประเทศ

https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-utm-mgrs.html

จะได้ หน้าต่างดังรูป

นำค่าพิกัด MGRS ในระบบที่อ่านได้ เช่น

47Q LA 377 437  เป็นรูปแบบ 6 digits ก็ให้เลือก

จะได้ผลลัพธ์ที่แปลงในระบบต่างๆ ให้ พร้อมทั้งแสดงผลใน Google map เพื่อตรวจสอบ

 

เราสามารถนำค่า 18°28′38.8140″N, 097°27′46.2207″E  ไปทดสอบดูใน Google Map เพื่อตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

การแปลงพิกัดทางทหาร Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

การแปลงพิกัดทางทหาร ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

http://www.ajarnveerapong.com/tools-th/mgrs_utm.php

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 ฉบับภาษาไทย วางตลาดแล้ว

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 .
ครอบคลุมทั้ง 10.0 ถึง 10.5  และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาในบางส่วน
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เรียนวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในระดับต้น และระดับกลาง

bookarcgis10.5
ผู้แต่ง :
รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-440-170-9ปีพิมพ์ : 1 / 2560
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm
หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 968 หน้า

 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
(สาขาท่าพระจันทร์) 02-613-3890, 02-613-3893
(สาขาศูนย์รังสิต) 02-564-4438, 02-564-2725

E-mail: tubks@tu.ac.th

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
E-mail: kup@ku.ac.th

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม (update!)

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
[ arcgis 10.5 book ]
website : http://www.chulabook.com

ร้านหนังสือโอเดียนสโตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ สาขาปิ่นเกล้า สาขาวังบูรพา และสาขาสยามสแควร์
โทรศัพท์ : 0-2884-6871-2, 0-2434-8814-5, 0-2884-8927-8

 

สั่งซื้อผ่าน lnwshop เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ  420 บาท

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือทาง lnwshop

Website http://thaiarcgis.lnwshop.com/

หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม
ติดต่อเบอร์ 089-446-1900
จัดส่งทางโลจิสต์โพส ของไปรษณีย์ ราคาเล่มละ  420 บาท

กรณีผู้สั่งซื้อที่ต้องการใบเสร็จ  ราคาเล่มละ  470 บาท 
(คลิกดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ตามแบบเท่านั้น)

รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบสิ่งพิมพ์ลงทะเบียน

โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ติดตามสิ่งพิมพ์ลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเอง เล่มละ 390 บาท  ที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
อาคารบร. 5 ชั้น 3 ห้อง M301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ประสานงาน 089-446-1900

 

 

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
1 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps