R-studio : ( EP#06 ) วิธีแสดง polygon หลายชั้นข้อมูลชนิด Shapefile ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R-studio : ( EP#06 ) วิธีแสดง polygon หลายชั้นข้อมูลชนิด Shapefile ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R script ประกอบการเรียนรู้ และ shapefile [BASIN] & shapefile [THPROV] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDvubf_qVdT1SYCdXKi5580cix7uQlAHzuo2bFs9_anojPBg/viewform

    

Dashboard สำหรับติดตามข้อมูล COVID-19 ในไทย

การประยุกต์ระบบสารสนเทศ + ข้อมูลเชิงพื้นที่ = ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนำมาแสดงผลได้ในเวปไซต์ ในรูปแบบ สรุปสำหรับผู้บริหารได้

โดยได้ประมวลผลจากข้อมูล กรมควบคุมโรค

http://www.gis2me.com/testmap/covid19/

aaatext01a2

aaatext01a2a

การติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ด้วยการแสดงผล GIS Map

การติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ด้วยการแสดงผล GIS Map

ข้อมูล COVID-19 WORLD https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data

link web แผนที่ World https://tapiquen-sig.jimdofree.com/english-version/free-downloads/world/

การจัดทำแผนที่ GIS สำหรับแสดงผลข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19

การจัดทำแผนที่ GIS สำหรับแสดงผลข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19

แหล่งข้อมูล COVID-19 ของกรมควบคุมโรค https://covid19.th-stat.com/th/api เลือกหัวข้อ ข้อมูลแต่ละเคส :

ข้อมูล shapefile จังหวัด https://drive.google.com/file/d/11nj2tiW_6BRry_gsNxkIHltU4kx5Cf_Q/view?usp=sharing

Excel4GIS : ลบชื่อจังหวัดที่มีค่าซ้ำ remove duplicate เพื่อนำมาทำ Dropdown List

Excel4GIS : ลบชื่อจังหวัดที่มีค่าซ้ำ remove duplicate เพื่อนำมาทำ Dropdown List ลบชื่อจังหวัดที่มีค่าซ้ำด้วยคำสั่ง remove duplicate สร้าง list ชื่อจังหวัดด้วย Dropdown List เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง โรงพยาบาล 44 แห่ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJdsMIiuv5Sy56EcdDpXg5zH__0GOboRCp-TS68wmds/edit#gid=0

R-studio : ( EP#05 ) แสดง Point จาก Excel ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R-studio : ( EP#05 ) แสดง Point จาก Excel ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R script ตัวอย่างฝึกหัด https://bit.ly/2WugFA6

Excel ตัวอย่างฝึกหัด https://bit.ly/2T4KmWo

R-studio : ( EP#04 ) แสดง polygon Shapefile ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R-studio : ( EP#04 ) แสดง polygon Shapefile ใน leaflet ด้วยโปรแกรม R

R script ประกอบการเรียนรู้ https://bit.ly/2ArQ26w

ตัวอย่าง shapefile [BASIN] https://bit.ly/2WWDDPk

R-studio : ( EP#03 ) เรียนรู้ใช้แผนที่ Leaflet Map ขั้นประยุกต์ ด้วยโปรแกรม R

R-studio : ( EP#03 ) เรียนรู้ใช้แผนที่ Leaflet Map ขั้นประยุกต์ ด้วยโปรแกรม R

R script ที่ใช้ในวีดีโอนี้ https://bit.ly/2YXUXGB

แนะนำให้หาความรู้เพิ่มเติม

1) การใช้โปรแกรม R: การติดตั้ง R และ RStudio บน Windows (Install R and RStudio on Windows) https://youtu.be/UaEtZ5XzVeE

R-studio : ( EP#02 ) เรียนรู้การเรียกใช้แผนที่ Leaflet Map ด้วยโปรแกรม R

R-studio : เรียนรู้การเรียกใช้แผนที่ Leaflet Map ด้วยโปรแกรม R

ตัวอย่างไฟล์ R code : https://bit.ly/rstudio02gismap

แนะนำให้หาความรู้เพิ่มเติม

1) การใช้โปรแกรม R: การติดตั้ง R และ RStudio บน Windows (Install R and RStudio on Windows) https://youtu.be/UaEtZ5XzVeE

2) วิธีสร้าง API Key สำหรับ Google Maps (อัพเดทล่าสุด) https://youtu.be/c1mbHTYCOlQ

R-studio : ( EP#01 ) การแสดงผลแผนที่ Worldmap ด้วยโปรแกรม R

R-studio : การแสดงผลแผนที่ Worldmap ด้วยโปรแกรม R

R Script  ตัวอย่างไฟล์ที่เขียน https://bit.ly/rstudio_mapdisplay01

แนะนำให้หาความรู้เพิ่มเติม

1) การใช้โปรแกรม R: การติดตั้ง R และ RStudio บน Windows (Install R and RStudio on Windows) https://youtu.be/UaEtZ5XzVeE

2) วิธีสร้าง API Key สำหรับ Google Maps (อัพเดทล่าสุด) https://youtu.be/c1mbHTYCOlQ

Excel4GIS : เรียนรู้การทำ Dropdown List ข้อมูลภูมิภาค เพื่อเลือกชื่อจังหวัดใน list

Excel4GIS : เรียนรู้การทำ Dropdown List

ข้อมูลภูมิภาค เพื่อเลือกชื่อจังหวัดใน list แหล่งข้อมูลตัวอย่าง https://sites.google.com/site/prathesxaseiynprathesthiy/ray-chux-77-canghwad-khxng-prathesthiy-baeng-tam-phakh-xxk-pen-6-phakh

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0

การใช้งาน Google Form บันทึก GPS และรูปภาพ สำหรับงานสนามสาธารณสุข 4.0 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ งาน GIS กับงานระบาดวิทยา ด้วยเทคโนโลยีฟรีจากอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้สำหรับงานสำรวจ โดยใช้ Google Form เพื่อจัดทำแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกได้ในสนาม และได้ผลลัพธ์ทันที

การบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งสถานที่ หรือบุคคล ณ ที่สำรวจ เพื่อได้พิกัด latitude, longitude พร้อมกับบันทึกรูปภาพ หรือวีดีโอคลิป สถานการณ์ เหตุการณ์ เพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ได้ในภายหลัง เพียงแค่เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์โปรแกรม Google My Map เพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจได้อย่างทันท่วงที

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap การลบขอบโพลีกอนด้วยคำสั่ง Dissolve

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap การลบขอบโพลีกอนด้วยคำสั่ง Dissolve มักนิยมใช้กับข้อมูล Polygon ที่มีขอบเขตติดกัน และตรวจสอบข้อมูล Attribute ในตารางพบว่าเป็นข้อมูลเดียวกัน แล้วผู้ใช้งานต้องการให้ขอบเขตรวมเป็น Polygon ชิ้นเดียวกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps