PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5
การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต / Geometric Correction

วัตถุประสงค์
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนข้อมูลให้ถูกทิศทาง

การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต หรือการทำ Geometric Correction เป็นการปรับแก้ค่าพิกัดเชิงภูมิสาสตร์
เพื่อให้เข้าสู่ระบบ UTM หรือระบบที่ต้องการ
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการจัดทำ 4 รูปแบบคือ
image to image ใช้ในกรณีที่ทำการอ้างอิง images ที่ยังไม่มีพิกัด ทำร่วมกับข้อมูลที่มีพิกัดแล้ว
image to vector ใช้ในการณีที่ทำการอ้างอิง images กับข้อมูล Vector
image to MAP ใช้ในกรณีที่มีการอ้างอิง images กับข้อมูล bitmap
image to coordinates ใช้ในกรณีที่มีผู้ใช้พิมพ์ค่าพิกัดเข้าไปด้วย keyboard

ดูรายละเอียดปฏิบัติการได้จากไฟล์ pcieasypace_p05.pdf

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps