ศึกษาการนำเข้าข้อมูลจาก ASCII TEXT FILE

ศึกษาการนำเข้าข้อมูลจาก ASCII TEXT FILE
Free ArcView scripts ของ http://warden.www.cistron.nl/geo/ (Gen2shp Version 5.0 extension) และศึกษาวิธีการใช้งานที่ Help(ภาษาอังกฤษ)
เมื่อทำการ download extension แล้ว ให้นำไปไว้ใน EXT32 เพื่อสามารถเรียกใช้ extension ได้

ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารแนบนี้  ascii_import.pdf

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps