การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ฝ่ายบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  ข้อมูลบันทึกบนแผ่นแม่เหล็ก
1. ข้อมูลรายชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน
2. ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน
3. ข้อมูลรายวัน ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/ปี
4. ข้อมูลรายเดือน ต่อชนิดข้อมูล/สถานีหรือภาค/ปี
5. ข้อมูลสรุปรายวัน ต่อสถานี / เดือน
6. ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ รายปี / รายคาบ 

http://www.tmd.go.th/services/services.php

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps