การให้บริการแผนที่การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์  
- การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและออกประกาศชาวเรือ
- ให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
- การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน

หมายเลข 0 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งขึ้นไป(5)
หมายเลข 1 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(32)
หมายเลข 2 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย(26)
หมายเลข 3 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน(20)

http://www.navigationsupport.com/newpro-1.html

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
2 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps