รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

179565_101471256663521_148974785_n
7056_10152020001652480_1582129626_n

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 3
สอบถามที่โทร 02-5644482 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้สนใจและทำวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ในด้านที่สนใจได้แก่

1) การพัฒนาหรือการวางแผนพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชนบท

2) การวางผังชุมชน และการจัดการชุมชน

3) เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท

4) วิศวกรรมโยธาท้องถิ่น การประเมินการทรุดตัวของอาคาร หรือโบราณสถาน หรือการติดตามสาธารณูปโภคในชุมชน

5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing and GPS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชนบท

  รายละเอียดการรับสมัคร

http://203.131.222.110/news_tuV3/Data/1402990944.pdf

ปฏิทินการรับสมัคร
http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1383385785.pdf

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1379022685.pdf

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
1 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps