วสท จัดฝึกอบรม “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ : ฝึกใช้งานโปรแกรมจริง)
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันของการฝึกอบรม เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน 

17-18 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
24-25 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน, (เสาร์-อาทิตย์)

ณ สถาบันวิศวพัฒน์ ภายใต้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล    ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9

เว็บไซต์รายละเอียด  [เอกสารกำหนดการ] หรือ
http://eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=1304&lang=th

GIS_GOOGLE

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps