หนังสือ "เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop" วางตลาดแล้ว ใช้งานได้ทั้ง เวอร์ชั่น 10.1 และ 10.2

“เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5“  วางตลาดแล้ว
สั่งซื้อได้ตามลิงค์ ด้านล่าง 
http://www.scitu.net/gcom/?p=2772

 

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ครอบคลุมทั้ง 10.0,  10.1 และ 10.2 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง และหน้าต่างของโปรแกรมแตกต่าง ชุดคำสั่งอยู่คนละส่วนกับเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่น 10.0, 10.1 และ10.2

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-579-8
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 984 หน้า
ราคาปกติ : 470 บาท

ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 10.1 book]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ร้านหนังสือ SE-ED BOOK [ SE-ED website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง   email : arcgisbook@gis2me.comราคาเล่มละ  420 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับและท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 380 บาท 

 

 

เนื้อหาในเล่ม เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ภาคทฤษฎี :

ภาคทฤษฎี: ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) ความหมายและองค์ประกอบ GIS ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลคุณลักษณะ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์โครงข่าย เส้นทางขนส่งด้วย Network Analysis การพยากรณ์ค่าสารเคมีหรือปริมาณน้ำฝนด้วย Interpolation
แบบจำลองความสูงเชิงเลขหรือ DIGITAL ELEVATION MODEL พื้นฐานความรู้การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ
และทิศทางการไหลของน้ำในลุ่มน้ำ และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้
และผู้ใช้โปรแกรมระดับกลาง เพื่อศึกษาในส่วนของพื้นฐานทั่วไปทางทฤษฎี

: เนื้อหาภาคปฎิบัติการด้วย ArcGIS 10.1 for Desktop : ประกอบด้วย

 • เรียนรู้การจัดการข้อมูลด้วย ArcCatalog
 • การจัดการและแสดงข้อมูลใน ArcMap
 • การใส่สัญลักษณ์และตกแต่งตัวอักษรในแผนที่
 • การสอบถามข้อมูลจากข้อมูลตาราง
 • การกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์แผนที่แล้วนำไปเป็นแผนที่ฐานในการนำเข้าข้อมูลด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น
 • เทคนิคการนำเข้าด้วยการประยุกต์คำสั่ง Subtype และ Domain
 • การจัดการย้ายพิกัดข้อมูลเวกเตอร์ด้วย Spatial Adjustment และ
 • การตรวจสอบ Topology ของแผนที่ที่สร้างขึ้น
 • ศึกษาการแปลง Datumระหว่าง Indian 1975 และ WGS 1984
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Overlay function
 • เรียนรู้การสร้าง Model Builder และ
 • การจัดทำแผนที่ Layout
 • การพยากรณ์ในช่วง (Interpolation)
 • การสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
 • การประยุกต์ในแบบจำลองอุทกศาสตร์ (Hydrology)
 • การจำลองข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ (3D Analyst) การจำลองสามมิติ  และ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analyst) รวมถึง VRP และ Location/Allocation

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่เรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง 10.0 และ 10.2 ที่จะลองทำปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้

นัก GIS ควรมีไว้ในครอบครอง เพราะอาจจะช่วยงานคุณได้ยามฉุกเฉิน ที่ต้องการคำตอบในบางประเด็น

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
7 visitors online now
1 guests, 6 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps