การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รุ่นที่2

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (โปรแกรม ArcGIS: ArcEditor เบื้องต้น) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2554
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

DSC_4758 DSC_4764

DSC_4765

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
6 visitors online now
1 guests, 5 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps