Posts Tagged ‘GISDAY 2012’

กิจกรรมงาน GIS Day 2012 โดยหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย

“GISDAY 2012 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี


GISDAY2012BANNER

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “GISDAY 2012 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น. นี้
เพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “GIS day 2012” โดยภายในงานประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ออกบูธแสดงเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง สาธิตการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้งานอุปกรณ์จีพีเอส (GPS) และเกมส์-ตอบปัญหาชิงรางวัลสำหรับนักเรียน และผู้สนใจภายในงานด้วย

รูปแบบวันงาน

Ø สัมมนาในหัวข้อการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ พร้อมมี DVD สื่อการสอนแจกในงาน

Ø นิทรรศการความรู้พื้นฐาน และผลงานวิจัยขั้นประยุกต์ ด้านภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS, GPS ,RS

Ø มีบูธสาธิต ให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ ได้ชมการใช้งานโปรแกรม ArcGIS Online, และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น GPS หรือเครื่องมืออื่น ๆ ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่

Ø การเแข่งขันชิงทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การทำแผนที่โดย ArcGIS Online และตอบปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์ ทีมละ 2 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน (สอนก่อนแข่งขัน 1.5 ชั่วโมง และแข่งขัน 1 ชั่วโมง)
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา –
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท และ
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท

Ø สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดทำแผนที่จะนำเผยแพร่ขึ้น Share ผลงานบน Website ArcGIS Online

สามารถแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยส่งใบสมัครที่

[ ประชาสัมพันธ์โครงการ GISDAY2012 ]

[ ใบสมัครสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมงานแข่งขัน  ]

[ ใบสมัครสำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม ]

[ PDF_กำหนดการพร้อมใบสมัคร  ]

แฟกซ์ที่ 02-564-4482   หรือส่งทาง email :   gcom@gis2me.com 

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps