Posts Tagged ‘กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISพื้นฐาน รุ่นที่ 3 /2556

009a
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 3 วันที่   3-4-5 เมษายน 2556  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_0688DSC_0696

DSC_0702DSC_0692

 

 

DSC_0691เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISประยุกต์ รุ่นที่ 2 /2556

007

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 2 วันที่   18-19-20 มีนาคม 2556   (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

001002

005006

 

004เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISพื้นฐาน รุ่นที่ 1 /2556

008A
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 2 วันที่   6-7-8 มีนาคม 2556  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

 

 

DSC_0407DSC_0410

DSC_0417DSC_0422

 

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 4 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 4 วันที่   11-12-13 กค. 2555   (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 

DSC_8802AA

DSC_8839AA

 

เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 3 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 3 วันที่   27-28-29 มิย. 2555  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_8705aaa
DSC_8725DSC_8775

DSC_8789

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 2 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 2 วันที่  13-14-15 มิย. 2555  (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 

4

3

2

เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 โดยเรียนรู้การนำเข้าแบบประยุกต์ ArcScan / การ digitize และการนำเข้าแบบ Subtype และ Domain และทำ Topology และ Edit ตลอดจน Trick & Tip

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่1 วันที่ 23-24-25 พค 2555 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_8063AAIMG_3211AA

DSC_8013AA

DSC_8046AA

DSC_8065AA

DSC_8127AA

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 2/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

หลักสูตร GIS ขั้นประยุกต์ สำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน ในรุ่นที่ 2 ดังนี้

ครั้งที่2 วันที่ 6-7-8 กค. 2554 (ประยุกต์)

DSC_0053DSC_0061

 

DSC_0065

 

 

Read the rest of this entry »

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 & 2/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน แบ่งเป็น  2 รุ่น  ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 25-26-27 พค 2554 (พื้นฐาน)

ครั้งที่2 วันที่ 22-23-24 มิย. 2554 (พื้นฐาน)

DSC_0024  DSC_0001 DSC_0023

 

Read the rest of this entry »

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 1/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

หลักสูตร GIS ขั้นประยุกต์ สำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน  ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 8-9-10 มิย. 2554 (ประยุกต์)

 

DSC_5131DSC_5133 

DSC_5149

DSC_5156

 

 

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
1 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps