ข้อมูลแผนที่ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
มีการจัดทำแผนที่ดิจิตอล เพื่อใช้ในการวางผังเมืองระดับต่าง ๆ ทั่ว

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ 
ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6

http://gisservices.dpt.go.th/

 

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
2 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps