มาตรฐานข้อมูล FGDS ของไทยโดย สทอภ.

Fundamental Geographic Data Set (FGDS)
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
โดยมีผู้ดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ
และได้มีการกำหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของประเทศไว้ 5 มาตราส่วน คือ
1:250,000 1:50,000 1:25,000 1:10,000 และ 1:4,000
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้
https://sites.google.com/site/fgdsservice/home/fgds

 

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps