51อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้ร่วมกับ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดอบรมคอร์ส GIS ขั้นพื้นฐาน


หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่1 วันที่ 28 30 พฤษภาคม 2551

ครั้งที่2 วันที่ 4 6 มิถุนายน 2551

ครั้งที่3 วันที่ 11 13 มิถุนายน 2551

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.2 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone ของไทย


“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้”
ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551(รุ่นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน (รุ่นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2551(รุ่นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2551(รุ่นประยุกต์)

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps