50อบรม_กรมอุทยานฯรุ่น2

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้ร่วมกับ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดอบรมคอร์ส GIS ขั้นประยุกต์ และการใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.2 ระดับ ArcInfo โดยเรียนรู้การนำเข้าแบบประยุกต์ ArcScan / การ digitize และการนำเข้าแบบ Subtype และ Domain และทำ Topology และ Edit ตลอดจน Trick & Tip ค่อนข้างได้รับการตอบรับดี แต่ไม่ค่อยสะดวกเรื่องสถานที่ และเครื่องมือ เนื่องจากติดช่วงรับปริญญาของ ม.เกษตรศาสตร์

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps