คู่มือภาษาไทย ArcGIS 9.3.1 ฉบับปรับปรุง วางตลาดแล้ว

“เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 ฉบับปรับปรุง ครอบคลุมทั้ง 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.3.1 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง

 

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-420-3
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 936 หน้า
ราคาปกติ : 450 บาท
ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

 

 

 

 

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 9.3.1 book ]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง email : arcgisbook@gis2me.comราคาเล่มละ  400 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3_thumb[2]หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับ

และท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 360 บาท 

 

 

เนื้อหาในเล่ม “เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1″ ภาคทฤษฎี : ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geo-Informatics) ความหมายและองค์ประกอบ GIS ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DIGITAL ELEVATION MODEL) ความหมายของลุ่มน้ำ (Watershed) การเขียนขอบเขตภูมิลักษณ์แบบอัตโนมัติจากข้อมูล DEM และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ เป็นการศึกษาในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 :เนื้อหาปฏิบัติการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 ประกอบด้วย

 • การจัดการข้อมูลและแสดงผลข้อมูลใน ArcMap
 • เรียนรู้การจัดการข้อมูลด้วย ArcCatalog
 • การใส่สัญลักษณ์และตกแต่งตัวอักษรในแผนที่
 • การทำงานกับตาราง การสร้างกราฟและรายงาน
 • การกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์แผนที่ (Georeferencing)
 • การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น และ Advanced Editing ที่ดีมากขึ้น
 • การใช้งาน Subtype และ Domain
 • การย้ายพิกัดข้อมูลเวกเตอร์ด้วย Spatial Adjustment
 • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Topology
 • การแปลง Datum ระหว่าง Indian 1975 กับ WGS 1984
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Overlay Function
 • การสร้าง Model Builder พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 • การจัดทำแผนที่ Layout
 • การเผยแพร่ Map Service ด้วย ArcMap (ใน 9.3.1)
 • การประยุกต์ใช้ 3D Analyst และหลักการประมาณค่าในช่วง (Data Interpolation)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analyst)
 • การวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทกศาสตร์ (Hydrology Model Analysis)
 • การแสดงผลข้อมูล 3 มิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analyst)
 • การทำงานกับ ArcPublisher และ ArcReader

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่เรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.3.1 ที่จะลองทำปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps