ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนท
Master of Science (Technology for Rural Development)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 98,500 บาท ( 36 หน่วยกิต 2 ปี)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่
คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม 02-564-4482

 

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
1 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps