การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รุ่นที่1

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (โปรแกรม ArcGIS: ArcEditor เบื้องต้น) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

DSC_4709DSC_4717

 

DSC_4729

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps